Swedish translation for gnucash

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-11 21:19:24

En bit till:

> #: src/gnome/druid-commodity.c:265
> msgid ""
> "Enter a descriptive name for the currency or stock, such as \n"
> "\"US Dollar\" or \"Red Hat Stock\""
> msgstr ""
> "Ange ett passande namn för valutan eller aktien, såsom\n"
> "\"Svenska kronor\" eller \"Framfab-aktier\""

"Framfabaktier" utan bindestreck.

> #: src/gnome/druid-commodity.c:284
> msgid ""
> "Enter the ticker symbol (such as \"RHAT\"), national currency symbol \n"
> "(such as \"USD\"), or other unique abbreviation for the name."
> msgstr ""
> "Ange \"ticker\"-symbolen (såsom \"FTID\"), den nationella valutasymbolen\n"
> "(såsom \"SEK\"), eller någon annan unik förkortning av namnet."

> #: src/gnome/druid-qif-import.c:1655
> msgid ""
> "Enter the ticker symbol (such as \"RHAT\") or other unique abbreviation for "
> "the name."
> msgstr ""
> "Ange en unik förkortning (såsom \"FTID\") eller någon annan unik förkortning "
> "av namnet."

På Stockholmsbörsens hemsidor kallar de symbolen för "kortnamn" helt
enkelt.

> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1820
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1760
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:854
> msgid "Any"
> msgstr "Någon"
> 
> # po/guile_strings.txt:244
> # po/guile_strings.txt:292 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1823
> # po/guile_strings.txt:292 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1763
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:857 src/scm/guile-strings.c:365
> #: src/scm/report/guile-strings.c:617 src/scm/report/guile-strings.c:643
> #: src/scm/report/guile-strings.c:644 src/scm/report/guile-strings.c:682
> #: src/scm/report/guile-strings.c:689
> msgid "None"
> msgstr "Inget"

Antingen skall det nog vara något/inget eller någon/ingen.  Eller så
är det oöversättbart för att det har olika genus i olika fall.

> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:2171 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:2300
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:2372
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:2111 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:2240
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:2312
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1151 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1278
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1348
> msgid "At least"
> msgstr "Minst"
> 
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:2174
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:2114
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1154
> msgid "At most "
> msgstr "Max"

Jag skulle nog föredra "högst" i det senare fallet.

> # messages-i18n.c:358 po/guile_strings.txt:57
> # messages-i18n.c:222
> # messages-i18n.c:224
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:2456
> msgid "Present Value"
> msgstr "Nuvarande värde"

Det är inte det som heter "nuvärde" på svenska de menar?  Jag vet inte
vad det heter på engelska.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.