Re: Swedish translation of GnuCash (2:nd time)

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-06-15 00:07:40

2001-06-11T23:45:45+0200, Christian Rose ->
> > # Swedish translation of gnucash
> > # Copyright (C) 2000,2001 Free Software Foundation, Inc.
> 
> FSF tycker att det ska vara blanksteg mellan kommat och nästföljande
> årtal =)

Larv, men jag ändrar. Alltid gör det nån gla'.

> > "PO-Revision-Date: 2001-05-22 15:13+0200\n"
> 
> Inte uppdaterat denna?
> 

Nej, de där rubrikerna är ju förlegade när man har CVS.
POT-Creation-Date är ju dessutom fel eftersom det uppdateras av msgmerge.

> > msgid ""
> > "Can't connect to\n"
> > "  %s\n"
> > "The host, username or password were incorrect."
> > msgstr ""
> > "Kan inte koppla upp mot\n"
> > "  %s\n"
> > "Värden, användarnamnet eller lösenordet är felaktigt."
> 
> Kanske "Kan inte ansluta till..."

Ja. Och ja på den som var samma.

> > msgid "An unknown I/O error occurred."
> > msgstr "Ett okänt I/O-fel uppstod."
> 
> Kanske "inträffade" istället för "uppstod".

Ja.

> > msgid "The current transaction is not balanced."
> > msgstr "Nuvarande transaktion är inte balanserad."
> 
> "Aktuell" är kanske bättre än "nuvarande", beroende på sammanhanget.

Ja, och på ett ställe till.

> > msgid ""
> > "The account %s does not exist.\n"
> > "Would you like to create it?"
> > msgstr ""
> > "Konto %s finns inte.\n"
> > "Vill du skapa det?"
> 
> Bestämd form kanske? =)

Ja, ibland måste man vara bestämd.

> > msgid ""
> > "The values entered for this transaction are inconsistent.\n"
> > "Which value would you like to have recalculated?"
> > msgstr ""
> > "Värdena som är inmatade för denna transaktion är motstridiga.\n"
> > "Vilket värde vill du skall beräknas om?"
> 
> skall -> ska kanske (finns säkert på fler ställen).

Ja, skall är ju sånt som hundar sysslar med. Ändrar på en miljon ställen.

> > msgid "The following changes must be made. Continue?"
> > msgstr "Följande ändringar måste utföras. Fortsätta?"
> 
> "Fortsätt?" kanske? Jag vet ärligt inte vilket som är korrekt och vilket
> som är fel. "Fortsätta" kan ju tolkas som en kortform av frågan "ska jag
> fortsätta" och "fortsätt" är mer imperativ.

Ja, jag ändrar till Fortsätt.

> > msgid "You must enter a valid opening balance or leave it blank."
> > msgstr "Du måste mata in ett giltigt ingående saldo eller lämna det tomt."
> 
> Jag tycker "ange" är ett trevligare uttryck än "mata in" som ger lite
> andra associationer.

Nu har jag ändrat alla, så nu kan användaren glatt hänge sig åt angiveri.

> > msgid ""
> > "That commodity is currently used by\n"
> > "at least one of your accounts. You may\n"
> > "not delete it."
> > msgstr ""
> > "Den varan används just nu av minst\n"
> > "ett av dina konton. Du får inte\n"
> > "ta bort den."
> 
> Det var någon som föreslog ett alternativ till "vara", jag kommer inte
> ihåg vad det var men att jag tyckte det var bättre kommer jag ihåg. :)
> Ändra isf på fler ställen.

Att vara eller inte vara, jag kollar upp det.

> > msgid ""
> > "You must select a commodity.\n"
> > "To create a new one, click \"New\""
> > msgstr ""
> > "Du måste välja en vara.\n"
> > "För att skapa en ny, tryck \"Ny\""
> 
> Kanske "För att skapa en ny trycker du på \"Ny\""

"Tryck \"Ny\" för att skapa en ny." blir det. Och jag vill ha punkt
trots att originalet inte har nån.

> > msgid "Set to default"
> > msgstr "Sätt till standard"
> > 
> > msgid "Set the option to its default value"
> > msgstr "Ställ tillbaka detta alternativ till sitt standardvärde"
> 
> Jag tycker antingen "sätt" eller "ställ in". Personligen föredrar jag
> "ställ in".

Hur menar du att det ska formuleras då? Det är ju frågan om att
återställa, så jag väljer "Återställ till standard".

> > msgid "Select All"
> > msgstr "Välj allt"
> 
> Kanske "markera allt"?

Här är det frågan om konton och dyl. så jag väljer "Markera alla" och
"Avmarkera alla".

> > msgid "Select Default"
> > msgstr "Välj standard"
> 
> Jag tycker det känns bättre om man skriver ut "standardalternativ" här.

I så fall tar jag bestämd form "Välj standardalternativen".

> > msgid "GnuCash Preferences"
> > msgstr "GnuCash-inställningar"
> 
> Eller "Inställningar för GnuCash".

Ja, självklart!

> > msgid "You must enter a valid amount."
> > msgstr "Du måste mata in ett giltigt belopp."
> 
> Se diskussionen om "mata in"/"ange".
> 
> 
> > msgid ""
> > "You must specify an account to transfer from,\n"
> > "or to, or both, for this transaction.\n"
> > "Otherwise, it will not be recorded."
> > msgstr ""
> > "Du måste specificera ett konto att överföra från, till\n"
> > "eller både och för denna transaktion. Annars kommer\n"
> > "den inte att sparas."
> 
> Parser error. Jag förstår inte översättningen :)
> "till eller både och för"?
> 
> "... från eller till, eller både och, ..." tycker jag blir klarare.

Visst, ett par kommatecken har jag väl råd med.

> > msgid ""
> > "No matching currency account!\n"
> > "Please create a currency account\n"
> > "with currency %s\n"
> > "and security %s\n"
> > "(or vice versa) to transfer funds\n"
> > "between the selected accounts."
> > msgstr ""
> > "Inget passande valutakonto!\n"
> > "Skapa ett valutakonto\n"
> > "med valuta %s\n"
> > "och värdepapper %s\n"
> > "(eller tvärt om) för att kunna överföra\n"
> > "pengar mellan de valda kontona."
> 
> bestämd form kanske.

Ja.

> > msgid ""
> > "Pick the type of the currency or security. For national currencies, \n"
> > "use \"CURRENCY\". Enter a new type in the box if the ones in the\n"
> > "pick list are inappropriate."
> > msgstr ""
> > "Välj typ av valuta eller värdepapper. För nationella valutor, \n"
> > "använd \"VALUTA\". Ange en ny typ i rutan om de som finns i\n"
> > "listan inte passar."
> 
> "För nationella valutor använder du \"VALUTA\"" tycker jag blir bättre.

"Använd \"VALUTA\" för nationella valutor." blir det.

> > msgid ""
> > "Enter a descriptive name for the currency or stock, such as \n"
> > "\"US Dollar\" or \"Red Hat Stock\""
> > msgstr ""
> > "Ange ett passande namn för valutan eller aktien, såsom\n"
> > "\"Svenska kronor\" eller \"Framfab-aktier\""
> > 
> > msgid ""
> > "Enter the ticker symbol (such as \"RHAT\"), national currency symbol \n"
> > "(such as \"USD\"), or other unique abbreviation for the name."
> > msgstr ""
> > "Ange \"ticker\"-symbolen (såsom \"FTID\"), den nationella valutasymbolen\n"
> > "(såsom \"SEK\"), eller någon annan unik förkortning av namnet."
> 
> Är det bara jag som tycker att "såsom" är ålderdomligt? Jag tycker att
> man kan byta ut mot "t.ex." här. Gäller på fler ställen.

Ja, det hade jag redan gjort, ser man på :)

> > msgid "New Account (child of selected) ..."
> > msgstr "Nytt konto (underkonto till det valda) ..."
> 
> Jag gillar inte blanksteg innan trippelpunkter... :)
> (Och nej Göran, du behöver inte tillrättavisa mig fler gånger, jag vet
> läget)

Inte jag heller. Inga blanksteg.

> > msgid "Check position:"
> > msgstr "Kontrollera position"
> 
> Du har glömt kolon.

Ja.

> > msgid "x"
> > msgstr "x"
> 
> Vad är detta för något? Kanske ska vara "×"?

Nädu, har är det frågan om x och y-kordinater. Det är för matematiskt,
jag tänker översätta till "bredd" och "höjd" i stället, det får plats i
dialogrutan.

> > msgid "                 "
> > msgstr "                 "
> > 
> > # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1597
> > # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1530
> > #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:617
> > msgid "          "
> > msgstr "          "
> 
> Och vad är detta för något?

Lite fin utfyllnad.

> > msgid "Budget Entries"
> > msgstr "Budget inmatningar"
> 
> Ick! Särskrivning verkar det som.

Tja, både särskrivning och felskrivning tycks det. "Budgetobjekt"
eller nåt sånt ska det va.

> > msgid ""
> > "Click \"Next\" to enter information about stocks and\n"
> > "mutual funds in the imported data."
> > msgstr ""
> > "Klicka \"Nästa\" för att ange information om aktier och fonder i den "
> > "importerade datan."
> 
> "Klicka PÅ..." kanske.

Jag har nu konsekvent skrivit "trycka på" när det är tangenter, och
"klicka på" när det är knappar på skärmen.

> > msgid ""
> > "In the next pages, you will be asked to provide information about stocks, \n"
> > "mutual funds, and other tradable commodities that appear in the QIF file(s)\n"
> > "you are importing. GnuCash requires more information about tradable \n"
> > "commodities than the QIF format can represent. \n"
> > "\n"
> > "Each stock, mutual fund, or other commodity must have a type, which is the \n"
> > "exchange or listing that it is found on (NASDAQ, NYSE, US Mutual Funds, \n"
> > "etc), a full name, and an abbreviation.\n"
> > "\n"
> > "Check to see if there is an existing Type that is appropriate; if not, you "
> > "can\n"
> > "enter a new Type name by hand in the box. Make sure that the abbreviation\n"
> > "you enter matches the ticker symbol used for the commodity on the exchange\n"
> > "or listing for its type."
> > msgstr ""
> > "På de nästa sidorna så kommer du att få ange information om aktier, fonder \n"
> > "och andra köp- och säljbara varor som finns i QIF-filerna som du importerar. "
> > "\n"
> > "GnuCash behöver mer information om köp- och säljbara varor än den som finns "
> > "\n"
> > "i QIF-formatet.\n"
> > "\n"
> > "Varje aktie, fond och annan vara måste ha en typ, som är börsen eller listan "
> > "\n"
> > "som den finns på (till exempel NASDAQ eller OMX), ett fullständigt namn och "
> > "\n"
> > "en förkortning.\n"
> > "\n"
> > "Kontrollera och se om det finns en existerande typ som stämmer, annars kan \n"
> > "du mata in en ny typ för hand i rutan. Se till att den förkortning som du \n"
> > "matar in matchar \"ticker\"-symbolen som används för varan på börsen eller \n"
> > "listan som typen anger."
> 
> "På de följande" tycker jag låter bättre än "På de nästa".

ja, såklart

> > #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:4863
> > msgid "Dup?"
> > msgstr "Dup?"
> 
> Handlar det om dubletter ska det kanske vara "dub" här.

Det är en förkortning av "Duplicerad?"

> > #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:5254 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:5309
> > msgid " "
> > msgstr " "
> 
> Vad är detta för något?

Ett mellanslag. Det stavas likadant på svenska.

> > msgid "Style sheet template:"
> > msgstr "Stylmall"
> 
> Det där var något konstigt...

Ja, stilmallsmall kanske :) Nä, men "Stilmall" heter det.

> > msgid "Accounts Selected:"
> > msgstr "Konton valda:"
> 
> Blir kanske bättre om man vänder på det?

Jovisst.

> > msgid "New Price:"
> > msgstr "Nytt pris"
> 
> Kolon?

Ja.

> > msgid ""
> > "Network HTTP access is disabled.\n"
> > "You can enable it in the Network section of\n"
> > "the Preferences dialog."
> > msgstr ""
> > "HTTP-åtkomst via nätverket är avslagen.\n"
> > "Du kan slå på den under fliken \"Nätverk\" i dialogrutan för inställningar."
> 
> Jag tycker "avslagen" är dumt. Jag tänker på drycker då...
> Kanske "deaktiverat"?

Ja, "inte aktiverat" och "aktivera". "deaktiverat" implicerar att någon
har deaktiverat det.

> Orkar inte mer nu...

Inte jag heller, vilken tur!

Ny fil kommer att finnas i gnome-cvs:en, på månen och under min kudde.
Kanske även på webben.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
  Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.