Re: gnome-core igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-06 23:47:10

Jörgen Tegnér wrote:
> >  #: panel/gnome-panel-add-launcher.c:34 panel/gnome-panel-add-launcher.c:35
> > N msgid "NUMBER"
> > N msgstr "NUMBER"
>
> NUMMER

Tack, ändrat.


> >  #: panel/gnome-panel-screenshot.c:125
> > N msgid ""
> > N "Unable to create png info.\n"
> > N "You probably have a bad version of libpng on your system"
> > N msgstr ""
> > N "Kan inte skapa png-information.\n"
> > N "Di har troligtvis en felaktig version av libpng på ditt system"
> 
> Gotländska? Annars går "du" bra :)

:-)
Nej, det där var oavsiktligt. Tack.


> >  #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:193
> >  msgid "Desk Guide Alert"
> > G msgstr "Fel hos skrivbordsguiden"
> > N msgstr "Skrivbordsguide-varning"
> 
> Skriv ihop: Skrivbordsguidevarning

Visst.Göran Uddeborg wrote:
> >  #: panel/gnome-panel-add-launcher.c:34
> > N msgid "Panel to add the launcher to"
> > N msgstr "Panel som programknappen skall läggas på"
> 
> "... läggas till på" kanske?

Ja. Ändrar även "skall" -> "ska".


> >  #: panel/gnome-panel-add-launcher.c:35
> > N msgid "Position to add the launcher to"
> > N msgstr "Position som programknappen ska läggas på"
> 
> D:o

Ja.


> >  #: panel/gnome-panel-add-launcher.c:34 panel/gnome-panel-add-launcher.c:35
> > N msgid "NUMBER"
> > N msgstr "NUMBER"
> 
> En av mina vanliga frågor: det betyder inte "ANTAL" i den här
> användningen?

Nej. Det är vilken panel/position som programknappen ska läggas till på.
:-)


> > N msgid ""
> > N "Insufficient memory to save the screenshot.\n"
> > N "Please free up some resources and try again."
> > N msgstr ""
> > N "Inte tillräckligt med minne för att spara skärmdumpen.\n"
> > N "Gör mer resurser lediga och försök igen."
> 
> Andra raden kunde skrivas om till "Frigör resurser och försök igen."
> Jag tycker det vore smidigare.

Det tycker jag också. Tack!


> >  #: panel/gnome-panel-screenshot.glade.h:12
> > N msgid "Save screenshot to _web page (save in ~/public__html)"
> > N msgstr "Spara skärmdumpen till _webbsida (spara i ~/public_html)"
> 
> De har två understrykningstecken i public_html i orginalet. (Jag
> antar att det är för att det inte skall tolkas som acceleratorn.)

Helt rätt. Tack!


> >  #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:106
> >  msgid "Show shaded tasks (SHADED)"
> > G msgstr "Visa upprullade program (SHADED)"
> > N msgstr "Visa upprullade fönster (SHADED)"
> 
> Är det sådana där fönster där man bara ser titelraden? I så fall kan
> det vara ok. Annars är väl "shaded" bättre översatt med "skuggade".
> Men det här är kanske något som retts ut för länge sedan i
> GNOME-diskussioner utanför den här listan?

Ja, det tror jag... vad säger rhult och norpan?


> Vad betyder det där SHADED som står inom parentes? Det skall inte
> översättas det också?

Jag antar att det är en flagga som inte ska översättas (annars är det ju
redundant information mot själva meddelandet).


> >  #: applets/fish/fish.c:470
> > N msgid ""
> > N "Warning: The command appears to be something actually useful.\n"
> > N "Since this is a useless applet, you may not want to do this.\n"
> > N "We strongly advise you against usage of wanda for anything\n"
> > N "which would make the applet \"practical\" or useful."
> > N msgstr ""
> > N "Varning: Kommando verkar vara nånting användbart.\n"
> > N "Eftersom detta är ett oanvändbart panelprogram, vill du nog inte göra "
> > N "detta.\n"
> > N "Vi rekommenderar inte att man använder Wanda till nånting som skulle vara "
> > N "praktiskt eller användbart."
> 
> Du kanske skulle justera om din översättning så att du får ungefär
> jämnlånga rader. Det känns inte som ett meddelande där man behöver
> behålla en mening per rad. Det blev nog mest så på engelska.

Jo. Ändrar även "kommando" -> "kommandot" och "nånting" -> "någonting"
och tar bort det onödiga kommat. Ändrar "nånting som skulle vara
praktiskt och användbart" till "någonting som skulle göra
panelprogrammet praktiskt eller användbart."

Jag tror jag är oskyldig till originalöversättningen... :)


> >  #. RFC822 conformant date, likely not different for other
> >  #. * locales I don't think
> >  #: applets/gen_util/clock.c:450
> > N msgid "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
> > N msgstr "%a %d %b %Y %H.%M.%S %z"
> 
> Noterade du kommentaren? Har du kollat om RFC822 verkligen tillåter
> att du ändrar interpunktionen?

Vet inte. Men skulle det inte vara så, så skulle väl inte det ha
markerats för översättning heller?


> >  #: applets/gen_util/clock.c:977
> >  msgid ""
> >  "The clock applet gives your panel a lightweight and simple display of the "
> >  "date and time"
> >  msgstr ""
> > G "Klockappleten ger din panel en lätt och enkel visning av datumet och tiden"
> > N "Klockpanelprogrammet ger din panel en lätt och enkel visning av datumet och "
> > N "tiden"
> 
> Här använder man väl inte bestämd form på svenska:
>  "Klockpanelprogrammet visar lätt och enkelt tid och datum."
> 
> Eller kanske "... dag och klockslag".

Det har du nog rätt i. Ändrar till ditt förslag. Tack!


> >  #. loading dialog
> >  #: gmenu/main.c:241 gmenu/main.c:307 gmenu/tree.c:380
> >  msgid "GNOME menu editor"
> > G msgstr "GNOME menyeditor"
> > N msgstr "GNOME-menyeditor"
> >
> >  #: gmenu/main.c:244
> >  msgid ""
> >  "Released under the terms of the GNU Public License.\n"
> >  "GNOME menu editor."
> >  msgstr ""
> > G "Släppt under GNU Public License.\n"
> > N "Släppt under villkoren i GNU Public License.\n"
> >  "GNOME menyeditor."
> 
> Bestäm dig om du skall ha bindestreck mellan GNOME och menyeditor
> eller inte. Båda fungerar, och blir i praktiken rätt.

Jag ändrar till "GNOME-menyredigerare" överallt.


> >  #. if your encoding allows it, use odoubleacute (U0151) for the 'o'
> >  #. * of 'Gergo' and use Eacute (U00C9) for the 'E' of 'Erdi'
> >  #: gnome-about/contributors.h:75
> > N msgid "Gergo Erdi"
> > N msgstr "Gergö Érdi"
> 
> Hmm, du använder odiaeresis istället för odoubleacute. Men det kanske
> är närmare än o, förståss.

Ja. Odoubleacute brukar väl skrivas om som "ö" i latin-1?


> >  #: gnome-about/contributors.h:94
> >  msgid "The Mysterious GEGL"
> > G msgstr "Den mystiska GEGLen"
> > N msgstr "Den mystiska GEGL:en"
> 
> Tag bort :en på slutet. Inte "Den mystiska menthos:en" utan "Den
> mystiska menthos".

/me ser mystiken försvinna :-)

Jag ändrar. Ändrar också "mystiska" till "mystiske".


> >  #: gnome-hint/gnome-hint.c:39
> >  msgid "Start in motd mode"
> > G msgstr "Starta i \"dagligt meddelande\"-läge"
> > N msgstr "Starta i \"dagens meddelande\"-läge"
> 
> Vad betyder det att "stara i motd-läge"?

Vet inte, men jag gissar att det är att motd visas vid uppstart (av
gnome-hint).


> >  #: gnome-hint/gnome-hint.c:413 gnome-hint/gnome-hint.c:615
> > N msgid "Fortune"
> > N msgstr "Lyckokaka"
> 
> Jag skulle vilja komma på någon bättre översättning av det där. De
> där kakorna med små meddelanden i är ju en rätt amerikansk företeelse,
> som vi inte drabbats av ännu. Så "lyckokaka" är egentligen inte så
> bra.

Jag tar tacksamt emot förslag! :-)


> >  #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2660
> > N msgid "BGSCROLL"
> > N msgstr "BGSKROLL"
> 
> "BGRULL"?

Du rular!
Jag ändrar.


> >  #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2663
> > N msgid "BGNOSCROLL"
> > N msgstr "BGSKROLLAINTE"
> 
> ROLLA? Menar du inte "RULLA".

Jag tror att föregående översättare helt enkelt använde "SKROLLA".
Jag ändrar till "RULLA".

> (Det här för övrigt är ett tillfälle då jag tycker att det kortare
> "ej" passar bättre än "inte".)

Det tycker inte jag. :-)


> >  #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2667
> > N msgid "SHADED"
> > N msgstr "SKUGGA"
> 
> Det är inte samma "SHADED" som jag frågade om ovan, och som inte
> översattes då?

Det kanske det är, men jag är inte säker.


> En korrekt översättning vore väl förresten "SKUGGAD".

Ja, ändrar.


> >  #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2670
> > N msgid "NOSHADED"
> > N msgstr "SKUGGAINTE"
> 
> Och då "INTESKUGGAD" ("EJSKUGGAD").

"INTESKUGGAD" blir det.


> > N "Om ditt system är Solaris bör du antingen uppgradera till Solaris patch\n"
> 
> Är inte det en ganska lång formulering? Vad sägs om kortare "Om du
> kör Solaris ..."?

Jag ändrar.


> >  #: gsm/gsm-client-row.c:41
> >  msgid "Saving session details."
> > G msgstr "Sparar sessions-inställningar"
> > N msgstr "Sparar sessionsinställningar"
> 
> Det är inställningar, och inte detaljer, man sparar?

Ja.


> >  #: gsm/session-properties-capplet.c:448
> > N msgid ""
> > N "No help is available/installed for these settings. Please make sure you\n"
> > N "have the GNOME User's Guide installed on your system."
> > N msgstr ""
> > N "Det finns ingen hjälp tillgänglig/installerad för inställningarna. Var\n"
> > N "vänlig och kontrollera att GNOME Användarguide är installerad på ditt system."
> 
> "Var vänlig" känns fånigt här, som så ofta.

Håller med.


> >  #: gsm/splash.c:62
> > N msgid "Keyboard Bell"
> > N msgstr "Tangentbordsljud"
> 
> Är det korrekt? Jag skulle tolkat det första som pipet när det blir
> fel, men det andra som klicket som markerar att man tryckt på en
> tangent.
> 
> >  #: gnome-terminal/gnome-terminal.glade.h:15
> > N msgid "Silence terminal bell"
> > N msgstr "Tysta terminalljud"
> 
> Motsvarande.

Jag förstår inte riktigt. När man trycker en tangent får man ju normalt
inget ljud, så jag ser inte vad som kan missförstås riktigt.> >  #: gsm/splash.c:451
> > N msgid "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-*"
> > N msgstr "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-*"
> 
> Jag tror jag frågat om detta någon gång förut, men tar det för
> säkerhets skull igen: Du skall inte ha med iso8859-1 istället för de
> två sista stjärnorna?

Nej, det behövs väl inte. Är LC_CTYPE satt brukar man ju få rätt
typsnitt. Anledningen till att det är markerat för översättning är att
alla typsnitt finns ju inte för alla teckenkodningar och då kanske man
vill använda ett annat typsnitt genom att översätta det annorlunda ovan,
men de många typsnitt finns ju i latin-1-utförande så jag ser ingen
anledning att hålla på att markera det explicit när det ändå alltid
fungerat.


> >  #: gsm/splash.c:473
> > N msgid "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-8-*-*-*-p-*-*-*"
> > N msgstr "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-8-*-*-*-p-*-*-*"
> 
> D:o

Samma.


> >  #: panel/foobar-widget.c:557
> > N msgid "%l:%M %p"
> > N msgstr "%I.%M %p"
> 
> Det står l (ell) inte I i orginalet.

Det är sant. Som tur är ju skillnaden i betydelse av %l och %I inte
heller så stor. :)


> Det skall inte översättas till 24-timmarsformat förresten: "%k.%M"?

Okej.


> >  #: panel/foobar-widget.c:558
> > N msgid "%l:%M:%S %p"
> > N msgstr "%I.%M.%S %p"
> 
> D:o.

Ja.Richard Hult wrote:
> > >  #: panel/gnome-panel-add-launcher.c:34
> > > N msgid "Panel to add the launcher to"
> > > N msgstr "Panel som programknappen skall läggas på"
> 
> "ska" kanske?

Ja, ändrat enligt ovan.


Ni ska ha många tack alla tre. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-core.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.