gnome-core igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-06 21:41:22

>  #: panel/gnome-panel-add-launcher.c:34
> N msgid "Panel to add the launcher to"
> N msgstr "Panel som programknappen skall läggas på"

"... läggas till på" kanske?

>  #: panel/gnome-panel-add-launcher.c:35
> N msgid "Position to add the launcher to"
> N msgstr "Position som programknappen ska läggas på"

D:o

>  #: panel/gnome-panel-add-launcher.c:34 panel/gnome-panel-add-launcher.c:35
> N msgid "NUMBER"
> N msgstr "NUMBER"

En av mina vanliga frågor: det betyder inte "ANTAL" i den här
användningen?

> N msgid ""
> N "Insufficient memory to save the screenshot.\n"
> N "Please free up some resources and try again."
> N msgstr ""
> N "Inte tillräckligt med minne för att spara skärmdumpen.\n"
> N "Gör mer resurser lediga och försök igen."

Andra raden kunde skrivas om till "Frigör resurser och försök igen."
Jag tycker det vore smidigare.

>  #: panel/gnome-panel-screenshot.glade.h:12
> N msgid "Save screenshot to _web page (save in ~/public__html)"
> N msgstr "Spara skärmdumpen till _webbsida (spara i ~/public_html)"

De har två understrykningstecken i public_html i orginalet. (Jag
antar att det är för att det inte skall tolkas som acceleratorn.)

>  #: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:106
>  msgid "Show shaded tasks (SHADED)"
> G msgstr "Visa upprullade program (SHADED)"
> N msgstr "Visa upprullade fönster (SHADED)"

Är det sådana där fönster där man bara ser titelraden? I så fall kan
det vara ok. Annars är väl "shaded" bättre översatt med "skuggade".
Men det här är kanske något som retts ut för länge sedan i
GNOME-diskussioner utanför den här listan?

Vad betyder det där SHADED som står inom parentes? Det skall inte
översättas det också?

>  #: applets/fish/fish.c:470
> N msgid ""
> N "Warning: The command appears to be something actually useful.\n"
> N "Since this is a useless applet, you may not want to do this.\n"
> N "We strongly advise you against usage of wanda for anything\n"
> N "which would make the applet \"practical\" or useful."
> N msgstr ""
> N "Varning: Kommando verkar vara nånting användbart.\n"
> N "Eftersom detta är ett oanvändbart panelprogram, vill du nog inte göra "
> N "detta.\n"
> N "Vi rekommenderar inte att man använder Wanda till nånting som skulle vara "
> N "praktiskt eller användbart."

Du kanske skulle justera om din översättning så att du får ungefär
jämnlånga rader. Det känns inte som ett meddelande där man behöver
behålla en mening per rad. Det blev nog mest så på engelska.

>  #. RFC822 conformant date, likely not different for other
>  #. * locales I don't think
>  #: applets/gen_util/clock.c:450
> N msgid "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
> N msgstr "%a %d %b %Y %H.%M.%S %z"

Noterade du kommentaren? Har du kollat om RFC822 verkligen tillåter
att du ändrar interpunktionen?

>  #: applets/gen_util/clock.c:977
>  msgid ""
>  "The clock applet gives your panel a lightweight and simple display of the "
>  "date and time"
>  msgstr ""
> G "Klockappleten ger din panel en lätt och enkel visning av datumet och tiden"
> N "Klockpanelprogrammet ger din panel en lätt och enkel visning av datumet och "
> N "tiden"

Här använder man väl inte bestämd form på svenska:

 "Klockpanelprogrammet visar lätt och enkelt tid och datum."

Eller kanske "... dag och klockslag".

>  #. loading dialog
>  #: gmenu/main.c:241 gmenu/main.c:307 gmenu/tree.c:380
>  msgid "GNOME menu editor"
> G msgstr "GNOME menyeditor"
> N msgstr "GNOME-menyeditor"
>  
>  #: gmenu/main.c:244
>  msgid ""
>  "Released under the terms of the GNU Public License.\n"
>  "GNOME menu editor."
>  msgstr ""
> G "Släppt under GNU Public License.\n"
> N "Släppt under villkoren i GNU Public License.\n"
>  "GNOME menyeditor."

Bestäm dig om du skall ha bindestreck mellan GNOME och menyeditor
eller inte. Båda fungerar, och blir i praktiken rätt.

>  #. if your encoding allows it, use odoubleacute (U0151) for the 'o'
>  #. * of 'Gergo' and use Eacute (U00C9) for the 'E' of 'Erdi'
>  #: gnome-about/contributors.h:75
> N msgid "Gergo Erdi"
> N msgstr "Gergö Érdi"

Hmm, du använder odiaeresis istället för odoubleacute. Men det kanske
är närmare än o, förståss.

>  #: gnome-about/contributors.h:94
>  msgid "The Mysterious GEGL"
> G msgstr "Den mystiska GEGLen"
> N msgstr "Den mystiska GEGL:en"

Tag bort :en på slutet. Inte "Den mystiska menthos:en" utan "Den
mystiska menthos".

>  #: gnome-hint/gnome-hint.c:39
>  msgid "Start in motd mode"
> G msgstr "Starta i \"dagligt meddelande\"-läge"
> N msgstr "Starta i \"dagens meddelande\"-läge"

Vad betyder det att "stara i motd-läge"?

>  #: gnome-hint/gnome-hint.c:413 gnome-hint/gnome-hint.c:615
> N msgid "Fortune"
> N msgstr "Lyckokaka"

Jag skulle vilja komma på någon bättre översättning av det där. De
där kakorna med små meddelanden i är ju en rätt amerikansk företeelse,
som vi inte drabbats av ännu. Så "lyckokaka" är egentligen inte så
bra.

>  #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2660
> N msgid "BGSCROLL"
> N msgstr "BGSKROLL"

"BGRULL"?

>  #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2663
> N msgid "BGNOSCROLL"
> N msgstr "BGSKROLLAINTE"

ROLLA? Menar du inte "RULLA".

(Det här för övrigt är ett tillfälle då jag tycker att det kortare
"ej" passar bättre än "inte".)

>  #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2667
> N msgid "SHADED"
> N msgstr "SKUGGA"

Det är inte samma "SHADED" som jag frågade om ovan, och som inte
översattes då?

En korrekt översättning vore väl förresten "SKUGGAD".

>  #: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2670
> N msgid "NOSHADED"
> N msgstr "SKUGGAINTE"

Och då "INTESKUGGAD" ("EJSKUGGAD").

> N "Om ditt system är Solaris bör du antingen uppgradera till Solaris patch\n"

Är inte det en ganska lång formulering? Vad sägs om kortare "Om du
kör Solaris ..."?

>  #: gsm/gsm-client-row.c:41
>  msgid "Saving session details."
> G msgstr "Sparar sessions-inställningar"
> N msgstr "Sparar sessionsinställningar"

Det är inställningar, och inte detaljer, man sparar?

>  #: gsm/session-properties-capplet.c:448
> N msgid ""
> N "No help is available/installed for these settings. Please make sure you\n"
> N "have the GNOME User's Guide installed on your system."
> N msgstr ""
> N "Det finns ingen hjälp tillgänglig/installerad för inställningarna. Var\n"
> N "vänlig och kontrollera att GNOME Användarguide är installerad på ditt system."

"Var vänlig" känns fånigt här, som så ofta.

>  #: gsm/splash.c:62
> N msgid "Keyboard Bell"
> N msgstr "Tangentbordsljud"

Är det korrekt? Jag skulle tolkat det första som pipet när det blir
fel, men det andra som klicket som markerar att man tryckt på en
tangent.

>  #: gnome-terminal/gnome-terminal.glade.h:15
> N msgid "Silence terminal bell"
> N msgstr "Tysta terminalljud"

Motsvarande.

>  #: gsm/splash.c:451
> N msgid "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-*"
> N msgstr "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-*"

Jag tror jag frågat om detta någon gång förut, men tar det för
säkerhets skull igen: Du skall inte ha med iso8859-1 istället för de
två sista stjärnorna?

>  #: gsm/splash.c:473
> N msgid "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-8-*-*-*-p-*-*-*"
> N msgstr "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-8-*-*-*-p-*-*-*"

D:o

>  #: panel/foobar-widget.c:557
> N msgid "%l:%M %p"
> N msgstr "%I.%M %p"

Det står l (ell) inte I i orginalet. Det skall inte översättas till
24-timmarsformat förresten: "%k.%M"?

>  #: panel/foobar-widget.c:558
> N msgid "%l:%M:%S %p"
> N msgstr "%I.%M.%S %p"

D:o.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.