Tar 1.14

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2004-05-14 21:27:45

Hej.

Jag såg inte något meddelande om denna, men jag skickar den hit ändå. Det
kan ha varit listtrassel. Hursomhelst, en del uppdateringar, kommentarer
välkomna.

	Jan D.

 # Swedish messages for tar
 # Copyright © 1996, 2001, 2004 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>, 2000, 2001, 2004.
 # Revision: 1.56
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: tar 1.13.25\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-09-26 13:54-0700\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-11-27 21:06+0100\n"
N "Project-Id-Version: tar 1.14\n"
N "Report-Msgid-Bugs-To: bug-tar@gnu.org\n"
N "POT-Creation-Date: 2004-05-10 14:53+0300\n"
N "PO-Revision-Date: 2004-05-12 12:53+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
N "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 
 #: src/buffer.c:139
 #, c-format
G msgid "Total bytes written: %s (%sB, %sB/s)\n"
G msgstr "Summa skrivna byte: %s (%s B, %s B/s)\n"
N msgid "Total bytes written: %s (%s, %s/s)\n"
N msgstr "Summa skrivna byte: %s (%s, %s/s)\n"
 
 
 #: src/buffer.c:622
 #, c-format
N msgid "Read %s bytes from %s"
N msgstr "Läste %s byte från %s"
N 
 #: src/buffer.c:633
 #, c-format
N msgid "Unaligned block (%lu byte) in archive"
N msgid_plural "Unaligned block (%lu bytes) in archive"
N msgstr[0] "Block ej vid blockgräns (%lu byte) i arkivet"
N msgstr[1] "Block ej vid blockgräns (%lu byte) i arkivet"
N 
 #: src/buffer.c:653
 #, c-format
N msgid "Record size = %lu block"
N msgid_plural "Record size = %lu blocks"
N msgstr[0] "Poststorlek = %lu block"
N msgstr[1] "Poststorlek = %lu block"
N 
 #: src/buffer.c:670
 #, c-format
 
 #: src/compare.c:106
 #, c-format
G msgid "Could only read %lu of %lu bytes"
G msgstr "Kunde bara läsa %lu av %lu byte"
N msgid "Could only read %lu of %lu byte"
N msgid_plural "Could only read %lu of %lu bytes"
N msgstr[0] "Kunde bara läsa %lu av %lu byte"
N msgstr[1] "Kunde bara läsa %lu av %lu byte"
 
 
 #: src/compare.c:564
 #, c-format
G msgid "VERIFY FAILURE: %d invalid header(s) detected"
G msgstr "VERIFIKATIONSFEL: %d okända arkivhuvuden upptäckta"
N msgid "VERIFY FAILURE: %d invalid header detected"
N msgid_plural "VERIFY FAILURE: %d invalid headers detected"
N msgstr[0] "VERIFIKATIONSFEL: %d okänt arkivhuvud upptäckt"
N msgstr[1] "VERIFIKATIONSFEL: %d okända arkivhuvuden upptäckta"
 
 
G msgid "Member names contain `..'"
G msgstr "Namn i arkivet innehåller \"..\""
 #: src/create.c:462 src/create.c:525
 #, c-format
N msgid "%s: file name is too long (max %d); not dumped"
N msgstr "%s: filnamnet är för långt (max %d); inte arkiverad"
 
 #: src/create.c:472
 #, c-format
G msgid "Removing leading `%.*s' from member names"
G msgstr "Tar bort inledande \"%.*s\" från namnen i arkivet"
N msgid "%s: file name is too long (cannot be split); not dumped"
N msgstr "%s: filnamnet är för långt (kan ej delas); inte arkiverad"
 
 #: src/create.c:499
 #, c-format
G msgid "%s: file is unchanged; not dumped"
G msgstr "%s: filen är oförändrad; inte arkiverad"
N msgid "%s: link name is too long; not dumped"
N msgstr "%s: länknamn är för långt; inte arkiverad"
 
 #: src/create.c:865
 #, c-format
G msgid "%s: file is the archive; not dumped"
G msgstr "%s: filen är själva arkivet; inte arkiverad"
N msgid "%s: File shrank by %s byte; padding with zeros"
N msgid_plural "%s: File shrank by %s bytes; padding with zeros"
N msgstr[0] "%s: Fil krympte med %s byte, fyller ut med nolltecken"
N msgstr[1] "%s: Fil krympte med %s byte, fyller ut med nolltecken"
 
 #: src/create.c:891
 #, c-format
N msgid "%s: file changed as we read it"
N msgstr "%s: Fil ändrades under tiden vi läste den"
N 
 #: src/create.c:991
 #, c-format
 
 #: src/create.c:1151
 #, c-format
G msgid "%s: File removed before we read it"
G msgstr "%s: Fil borttagen innan vi läste den"
N msgid "%s: Unknown file type; file ignored"
N msgstr "%s: Okänd filtyp; filen ignorerad"
 
 #: src/create.c:1250
 #, c-format
G msgid "%s: File shrank by %s bytes; padding with zeros"
G msgstr "%s: Fil krympte med %s byte, fyller ut med nolltecken"
N msgid "Missing links to '%s'.\n"
N msgstr "Saknar länkar till \"%s\".\n"
 
 #: src/create.c:1313
 #, c-format
G msgid "%s: file changed as we read it"
G msgstr "%s: Fil ändrades under tiden vi läste den"
N msgid "%s: file is unchanged; not dumped"
N msgstr "%s: filen är oförändrad; inte arkiverad"
N 
 #: src/create.c:1322
 #, c-format
N msgid "%s: file is the archive; not dumped"
N msgstr "%s: filen är själva arkivet; inte arkiverad"
N 
 #: src/create.c:1357
 #, c-format
N msgid "%s: File removed before we read it"
N msgstr "%s: Fil borttagen innan vi läste den"
 
 
 #: src/extract.c:195
 #, c-format
N msgid "%s: implausibly old time stamp %s"
N msgstr "%s: orimligt gammal tidsstämpel %s"
N 
 #: src/extract.c:198
 #, c-format
 
 #: src/extract.c:463
 #, c-format
G msgid "%s: Directory renamed before its status could be extracted"
G msgstr "%s: Katalog bytte namn innan dess status kunde extraheras"
N msgid "Current `%s' is newer"
N msgstr "Nuvarade \"%s\" är nyare"
 
 #: src/extract.c:575
 #, c-format
G msgid "%s: Member name contains `..'"
G msgstr "%s: Namn i arkivet innehåller \"..\""
N msgid "%s: Directory renamed before its status could be extracted"
N msgstr "%s: Katalog bytte namn innan dess status kunde extraheras"
 
 
 #: src/list.c:146
 #, c-format
N msgid "A lone zero block at %s"
N msgstr "Ett ensamt nollblock vid %s"
N 
 #: src/list.c:157
 #, c-format
 
 #: src/list.c:180 src/list.c:994 src/list.c:1219
 #, c-format
N msgid "block %s: "
N msgstr "block %s: "
N 
 #: src/list.c:625
 #, c-format
 
 #: src/list.c:796
 #, c-format
G msgid "block %s: "
G msgstr "block %s: "
N msgid "Archive value %s is out of %s range %s.%s"
N msgstr "Arkivets värde %s är utanför intervallet för %s: %s.%s"
 
 
 #: src/list.c:1176
 #, c-format
N msgid "--Long Link--\n"
N msgstr "--Lång länk--\n"
N 
 #: src/list.c:1180
 #, c-format
N msgid "--Long Name--\n"
N msgstr "--Långt namn--\n"
N 
 #: src/list.c:1184
 #, c-format
 
 #: src/misc.c:677 src/misc.c:718
 #, c-format
G msgid "%s: Read error at byte %s, reading %lu bytes"
G msgstr "%s: Varning: Läsfel vid byte %s, läste %lu byte"
N msgid "%s: Read error at byte %s, reading %lu byte"
N msgid_plural "%s: Read error at byte %s, reading %lu bytes"
N msgstr[0] "%s: Läsfel vid byte %s, läste %lu byte"
N msgstr[1] "%s: Läsfel vid byte %s, läste %lu byte"
 
 #: src/misc.c:690
 #, c-format
G msgid "%s: Warning: Read error at byte %s, reading %lu bytes"
G msgstr "%s: Varning: Läsfel vid byte %s, läste %lu byte"
N msgid "%s: Warning: Read error at byte %s, reading %lu byte"
N msgid_plural "%s: Warning: Read error at byte %s, reading %lu bytes"
N msgstr[0] "%s: Varning: Läsfel vid byte %s, läste %lu byte"
N msgstr[1] "%s: Varning: Läsfel vid byte %s, läste %lu byte"
 
 
 #: src/misc.c:880
 #, c-format
G msgid "%s: Wrote only %lu of %lu bytes"
G msgstr "%s: Skrev bara %lu av %lu byte"
N msgid "%s: Wrote only %lu of %lu byte"
N msgid_plural "%s: Wrote only %lu of %lu bytes"
N msgstr[0] "%s: Skrev bara %lu av %lu byte"
N msgstr[1] "%s: Skrev bara %lu av %lu byte"
 
 
 #: src/names.c:641
 #, c-format
N msgid "%s: Required occurrence not found in archive"
N msgstr "%s: Nödvändig förekomst hittades inte i arkivet"
N 
 #: src/names.c:1053
 #, c-format
N msgid "Removing leading `%s' from member names"
N msgstr "Tar bort inledande \"%s\" från namnen i arkivet"
N 
 #: src/names.c:1054
 #, c-format
N msgid "Removing leading `%s' from hard link targets"
N msgstr "Tar bort inledande \"%s\" från mål för hårda länkar"
N 
 #: src/names.c:1067
N msgid "Substituting `.' for empty member name"
N msgstr "Ersätter tomma namn i arkivet med \".\""
N 
 #: src/names.c:1068
N msgid "Substituting `.' for empty hard link target"
N msgstr "Ersätter tomt mål för hård länk med \".\""
N 
 #: src/rmt.c:144
 
 #: src/rmt.c:267 src/tar.c:542
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
G "Report bugs to <bug-tar@gnu.org>.\n"
N "Report bugs to <%s>.\n"
 msgstr ""
 "\n"
G "Rapportera fel till <bug-tar@gnu.org>.\n"
N "Rapportera fel till <%s>.\n"
 "Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 
 
 #: src/tar.c:141
 #, c-format
N msgid "%s: Invalid archive format"
N msgstr "%s: Ogiltigt rakivformat"
N 
 #: src/tar.c:165
N msgid "GNU features wanted on incompatible archive format"
N msgstr "GNU-tillägg önskade i ett inkompatibelt arkivformat"
N 
 #: src/tar.c:353
 
 #: src/tar.c:382
 msgid ""
 "\n"
 "Operation modifiers:\n"
 " -W, --verify        attempt to verify the archive after writing it\n"
 "   --remove-files     remove files after adding them to the archive\n"
 " -k, --keep-old-files    don't replace existing files when extracting\n"
N "   --keep-newer-files   don't replace existing files that are newer\n"
N "               than their archive copies\n"
 "   --overwrite      overwrite existing files when extracting\n"
G "   --overwrite-dir    overwrite directory metadata when extracting\n"
N "   --no-overwrite-dir   preserve metadata of existing directories\n"
 " -U, --unlink-first     remove each file prior to extracting over it\n"
 "   --recursive-unlink   empty hierarchies prior to extracting directory\n"
 " -S, --sparse        handle sparse files efficiently\n"
 " -O, --to-stdout      extract files to standard output\n"
 " -G, --incremental     handle old GNU-format incremental backup\n"
 " -g, --listed-incremental=FILE\n"
 "               handle new GNU-format incremental backup\n"
 "   --ignore-failed-read  do not exit with nonzero on unreadable files\n"
N "   --occurrence[=NUM]   process only the NUMth occurrence of each file in\n"
N "               the archive. This option is valid only in\n"
N "               conjunction with one of the subcommands --delete,\n"
N "               --diff, --extract or --list and when a list of\n"
N "               files is given either on the command line or\n"
N "               via -T option.\n"
N "               NUM defaults to 1.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Modifiera operationslägen:\n"
 " -W, --verify        försök verifiera arkivet efter det skapats\n"
 "   --remove-files     ta bort filer efter de sparats i arkivet\n"
 " -k, --keep-old-files    ersätt inte befintliga filer vid extrahering\n"
N "   --keep-newer-files   ersätt inte befintliga filer som är nyare\n"
N "               än de som finns i arkivet\n"
 "   --overwrite      skriv över befintliga filer vid extrahering\n"
G "   --overwrite-dir    skriv över katalogers metadata vid extrahering\n"
N "   --no-overwrite-dir   bevara katalogers metadata vid extrahering\n"
 " -U, --unlink-first     ta bort befintliga filer innan de nya extraheras\n"
 "   --recursive-unlink   töm kataloghierarkier före extrahering av katalog\n"
 " -S, --sparse        hantera filer med hål mer effektivt\n"
 " -O, --to-stdout      extrahera filer till standard ut\n"
 " -G, --incremental     hantera gamla GNU-formatet för inkrementell\n"
 "               säkerhetskopiering\n"
 " -g, --listed-incremental=FIL\n"
 "               hantera nya GNU-formatet för inkrementell\n"
 "               säkerhetskopiering\n"
 "   --ignore-failed-read  avsluta inte med felslutstatus p.g.a. oläsbara\n"
 "               filer\n"
N "   --occurrence[=NUM]   behandla endast den NUM:te förekomsten av varje\n"
N "               fil i arkivet. Denna flagga är endast giltig med\n"
N "               ett av underkommandona --delete, --diff, --extract\n"
N "               eller --list och när en lista av filer anges\n"
N "               antingen på kommandoraden eller med flaggan -T.\n"
N "               Standardvärde för NUM är 1.\n"
 
 
 #: src/tar.c:426
 msgid ""
 "\n"
 "Device selection and switching:\n"
 " -f, --file=ARCHIVE       use archive file or device ARCHIVE\n"
 "   --force-local       archive file is local even if has a colon\n"
N "   --rmt-command=COMMAND   use given rmt COMMAND instead of /etc/rmt\n"
 "   --rsh-command=COMMAND   use remote COMMAND instead of rsh\n"
 " -[0-7][lmh]          specify drive and density\n"
 " -M, --multi-volume       create/list/extract multi-volume archive\n"
 " -L, --tape-length=NUM     change tape after writing NUM x 1024 bytes\n"
 " -F, --info-script=FILE     run script at end of each tape (implies -M)\n"
 "   --new-volume-script=FILE  same as -F FILE\n"
 "   --volno-file=FILE     use/update the volume number in FILE\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Enhetsval och enhetsbyte:\n"
 " -f, --file=ARKIV        använd arkivfil eller enhet ARKIV\n"
 "   --force-local       arkivfilen är lokal även om namnet har kolon\n"
N "   --rmt-command=KOMMANDO   använd KOMMANDO istället för /etc/rmt.\n"
 "   --rsh-command=KOMMANDO   använd KOMMANDO istället för rsh.\n"
 " -[0-7][lmh]          ange enhet och densitet\n"
 " -M, --multi-volume       skapa/visa/extrahera ett flervolymsarkiv\n"
 " -L, --tape-length=ANTAL    byt band efter det att ANTAL x 1024\n"
 "                 byte skrivits\n"
 " -F, --info-script=FIL     kör kommandofil FIL vid slutet av varje band\n"
 "                 (flaggan -M sätts också)\n"
 "   --new-volume-script=FIL  samma som -F FIL\n"
 "   --volno-file=FIL      använd/uppdatera volymnummer i FIL\n"
 
 
 #: src/tar.c:448
 msgid ""
 "\n"
 "Archive format selection:\n"
N "   --format=FMTNAME        create archive of the given format.\n"
N "                   FMTNAME is one of the following:\n"
N "                   v7    old V7 tar format\n"
N "                   oldgnu  GNU format as per tar <= 1.12\n"
N "                   gnu    GNU tar 1.13 format\n"
N "                   ustar   POSIX 1003.1-1988 (ustar) format\n"
N "                   posix   POSIX 1003.1-2001 (pax) format\n"
N "   --old-archive, --portability  same as --format=v7\n"
N "   --posix            same as --format=posix\n"
N " --pax-option keyword[[:]=value][,keyword[[:]=value], ...]\n"
N "                   control pax keywords\n"
 " -V, --label=NAME          create archive with volume name NAME\n"
 "       PATTERN        at list/extract time, a globbing PATTERN\n"
 " -j, --bzip2            filter the archive through bzip2\n"
 " -z, --gzip, --ungzip        filter the archive through gzip\n"
 " -Z, --compress, --uncompress    filter the archive through compress\n"
 "   --use-compress-program=PROG  filter through PROG (must accept -d)\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Val av arkivformat:\n"
G " -V, --label=NAMN          skapa ett arkiv med volymnamnet NAMN\n"
N "   --format=FMTNAMN        skapa ett arkiv med givet format.\n"
N "                   FMTNAMN är en av följande:\n"
N "                   v7    gammalt V7 format\n"
N "                   oldgnu  GNU-format enligt tar <= 1.12\n"
N "                   gnu    GNU-format från tar 1.13\n"
N "                   ustar   POSIX 1003.1-1988 (ustar) format\n"
N "                   posix   POSIX 1003.1-2001 (pax) format\n"
N "   --old-archive, --portability  samma som --format=v7\n"
N "   --posix            samma som --format=posix\n"
N " --pax-option nyckelord[[:]=värde][,nyckelord[[:]=värde], ...]\n"
N "                   ange nyckelord för pax\n"
N " -V, --label=NAMN          skapa ett arkiv med volymnamnet NAMN\\\n"
 "       MÖNSTER        vid visning/extrahering är namnet ett\n"
 "                   skalmönster (\"globbing\")\n"
 " -j, --bzip2            filtrera arkivet genom bzip2\n"
 " -z, --gzip, --ungzip        filtrera arkivet genom gzip\n"
 " -Z, --compress, --uncompress    filtrera arkivet genom compress\n"
 "   --use-compress-program=PROG  filtrera genom PROG (måste förstå -d)\n"
 
 #: src/tar.c:469
 msgid ""
 "\n"
 "Local file selection:\n"
 " -C, --directory=DIR     change to directory DIR\n"
 " -T, --files-from=NAME    get names to extract or create from file NAME\n"
 "   --null          -T reads null-terminated names, disable -C\n"
 "   --exclude=PATTERN    exclude files, given as a PATTERN\n"
 " -X, --exclude-from=FILE   exclude patterns listed in FILE\n"
 "   --anchored        exclude patterns match file name start (default)\n"
 "   --no-anchored      exclude patterns match after any /\n"
 "   --ignore-case      exclusion ignores case\n"
 "   --no-ignore-case     exclusion is case sensitive (default)\n"
 "   --wildcards       exclude patterns use wildcards (default)\n"
 "   --no-wildcards      exclude patterns are plain strings\n"
 "   --wildcards-match-slash exclude pattern wildcards match '/' (default)\n"
 "   --no-wildcards-match-slash exclude pattern wildcards do not match '/'\n"
 " -P, --absolute-names     don't strip leading `/'s from file names\n"
 " -h, --dereference      dump instead the files symlinks point to\n"
 "   --no-recursion      avoid descending automatically in directories\n"
 " -l, --one-file-system    stay in local file system when creating archive\n"
 " -K, --starting-file=NAME   begin at file NAME in the archive\n"
N "   --strip-path=NUM     strip NUM leading components from file names\n"
N "                before extraction\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Filval:\n"
 " -C, --directory=KATALOG   byt katalog till KATALOG\n"
 " -T, --files-from=NAMN    hämta namn att extrahera från filen NAMN\n"
 "   --null          -T läser namn åtskilda med nolltecken,\n"
 "                -C obrukbar\n"
 "   --exclude=MÖNSTER    utelämna filer som matchar MÖNSTER\n"
 " -X, --exclude-from=FIL    utelämna filer som matchar mönster i FIL\n"
 "   --anchored        mönster måste matcha i början på filnamn\n"
 "                (standardvärde)\n"
 "   --no-anchored      mönster matchas efter \"/\" i filnamn\n"
 "   --ignore-case      mönster matchar gemener och versaler lika\n"
 "   --no-ignore-case     mönster matchar gemener och versaler olika\n"
 "                (standardvärde)\n"
 "   --wildcards       mönster använder jokertecken (standardvärde)\n"
 "   --no-wildcards      mönster är vanliga strängar \n"
 "   --wildcards-match-slash jokertecken matchar \"/\" (standardvärde)\n"
 "   --no-wildcards-match-slash jokertecken matchar inte \"/\"\n"
 " -P, --absolute-names     tag inte bort inledande \"/\" från namn\n"
 " -h, --dereference      arkivera det som symboliska länkar pekar på\n"
 "   --no-recursion      gå inte automatiskt ned i kataloger\n"
 " -l, --one-file-system    byt inte filsystem när arkivet skapas\n"
 " -K, --starting-file=NAMN   börja med fil NAMN i arkivet\n"
N "   --strip-path=ANTAL    ta bort ANTAL stycken inledande komponenter från\n"
N "                filnamn före extrahering\n"
 
 #: src/tar.c:494
 msgid ""
G " -N, --newer=DATE       only store files newer than DATE\n"
N " -N, --newer=DATE-OR-FILE   only store files newer than DATE-OR-FILE\n"
 "   --newer-mtime=DATE    compare date and time when data changed only\n"
 "   --after-date=DATE    same as -N\n"
 msgstr ""
G " -N, --newer=DATUM      arkivera bara filer nyare än DATUM\n"
N " -N, --newer=DATUM-ELLER-FIL arkivera bara filer nyare än DATUM-ELLER-FIL\n"
 "   --newer-mtime=DATUM   jämför datum och tid endast för dataändringar\n"
 "   --after-date=DATUM    samma som -N\n"
 
 
 #: src/tar.c:504
 msgid ""
 "\n"
 "Informative output:\n"
 "   --help      print this help, then exit\n"
 "   --version     print tar program version number, then exit\n"
 " -v, --verbose     verbosely list files processed\n"
 "   --checkpoint   print directory names while reading the archive\n"
N "   --check-links   print a message if not all links are dumped\n"
 "   --totals     print total bytes written while creating archive\n"
N "   --index-file=FILE send verbose output to FILE\n"
N "   --utc       print file modification dates in UTC\n"
 " -R, --block-number  show block number within archive with each message\n"
 " -w, --interactive   ask for confirmation for every action\n"
 "   --confirmation  same as -w\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Informativ utskrift:\n"
 "   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
 "   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
 " -v, --verbose     visa namn på alla filer som behandlas\n"
 "   --checkpoint   visa katalognamn när arkivet läses\n"
N "   --check-links   visa ett meddelande om inte alla länkar arkiverats\n"
N "   --totals     visa totalt antal byte skrivna när arkivet skapades\n"
N "   --index-file=FIL skicka informativa meddelanden till FIL\n"
N "   --utc       visa filers modifieringstid i UTC\n"
 "   --totals     visa antal skrivna byte när arkivet skapas\n"
 " -R, --block-number  visa blocknummer inom arkivet för varje meddelande\n"
 " -w, --interactive   fråga efter bekräftelse för varje steg\n"
 "   --confirmation  samma som -w\n"
 
 #: src/tar.c:519
N msgid ""
N "\n"
N "Compatibility options:\n"
N " -o                 when creating, same as --old-archive\n"
N "                   when extracting, same as --no-same-owner\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Kompatibilitetsflaggor:\n"
N " -o                 vid skapande, samma som --old-archive\n"
N "                   vid extrahering, samma som --no-same-owner\n"
N 
 #: src/tar.c:526
 
 #: src/tar.c:535
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "ARCHIVE may be FILE, HOST:FILE or USER@HOST:FILE; DATE may be a textual date\n"
 "or a file name starting with `/' or `.', in which case the file's date is used.\n"
G "*This* `tar' defaults to `-f%s -b%d'.\n"
N "*This* `tar' defaults to `--format=%s -f%s -b%d'.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "ARKIV kan vara FIL, MASKIN:FIL eller ANVÄNDARE@MASKIN:FIL.\n"
 "DATUM kan vara ett datum i textform eller ett filnamn som börjar med \"/\"\n"
 "eller \".\", i vilket fall filens datum används.\n"
G "*Denna* tar har normalvärdena \"-f%s -b%d\".\n"
N "*Denna* tar har standardvärdena \"--format=%s -f%s -b%d\".\n"
 
 
 #: src/tar.c:1079
N msgid "Invalid number"
N msgstr "Ogiltigt nummer"
N 
 #: src/tar.c:1097
 
 #: src/tar.c:1158
N msgid "Invalid number of elements"
N msgstr "Ogiltig antal element"
N 
 #: src/tar.c:1259
 
G msgid "GNU features wanted on incompatible archive format"
G msgstr "GNU-tillägg önskade i ett inkompatibelt arkivformat"
 #: src/tar.c:1340
N msgid "--occurrence is meaningless without a file list"
N msgstr "--occurrence är meningslöst utan en fillista"
N 
 #: src/tar.c:1346
N msgid "--occurrence cannot be used in the requested operation mode"
N msgstr "--occurrence kan inte användas i det begärda operationsläget."
 
G msgid "Multiple archive files requires `-M' option"
 #: src/tar.c:1364
N msgid "Multiple archive files require `-M' option"
 msgstr "Multipla arkivfiler kräver \"-M\" flaggan"
 
 
 #: src/tar.c:1384
 #, c-format
G msgid "%s: Volume label is too long (limit is %lu bytes)"
G msgstr "%s: Volymnamn är för långt (maxlängd är %lu byte)"
N msgid "%s: Volume label is too long (limit is %lu byte)"
N msgid_plural "%s: Volume label is too long (limit is %lu bytes)"
N msgstr[0] "%s: Volymnamn är för långt (maxlängd är %lu byte)"
N msgstr[1] "%s: Volymnamn är för långt (maxlängd är %lu byte)"
N 
 #: src/tar.c:1394
N msgid "Cannot verify multi-volume archives"
N msgstr "Flervolymsarkiv kan inte verifieras"
N 
 #: src/tar.c:1396
N msgid "Cannot verify compressed archives"
N msgstr "Komprimerade arkiv kan inte verifieras"
N 
 #: src/tar.c:1402
N msgid "Cannot use multi-volume compressed archives"
N msgstr "Kan inte använda komprimerade flervolymsarkiv"
N 
 #: src/tar.c:1404
N msgid "Cannot update compressed archives"
N msgstr "Komprimerade arkiv kan inte uppdateras"
N 
 #: src/tar.c:1416
N msgid "--pax-option can be used only on POSIX archives"
N msgstr "--pax-option kan bara användas på POSIX-arkiv"
 
 
 #: src/tar.c:1479
 #, c-format
N msgid "Treating date `%s' as %s + %ld nanoseconds"
N msgstr "Tolkar tidsangivelse \"%s\" som %s + %ld nanosekunder"
N 
 #: src/tar.c:1532
 
 #: src/update.c:86
 #, c-format
G msgid "%s: File shrank by %s bytes"
G msgstr "%s: Filen krympte med %s byte"
N msgid "%s: File shrank by %s byte"
N msgid_plural "%s: File shrank by %s bytes"
N msgstr[0] "%s: Filen krympte med %s byte"
N msgstr[1] "%s: Filen krympte med %s byte"
 
G msgid "Generate data files for GNU tar test suite.\n"
G msgstr "Generera datafiler för GNU tar testsvit.\n"
 #: src/xheader.c:140
 #, c-format
N msgid "Keyword %s is unknown or not yet imlemented"
N msgstr "Nyckelord %s är okänt eller inte ännu implementerad"
 
 #: src/xheader.c:166
 #, c-format
G msgid ""
G "\n"
G "Usage: %s [OPTION]...\n"
G msgstr ""
G "\n"
G "Användning: %s [FLAGGA]...\n"
N msgid "Pattern %s cannot be used"
N msgstr "Mönster %s kan inte användas"
 
G msgid ""
G "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
G "for the equivalent short option also.\n"
G "\n"
G " -l, --file-length=LENGTH  LENGTH of generated file\n"
G " -p, --pattern=PATTERN   PATTERN is `default' or `zeros'\n"
G "   --help         display this help and exit\n"
G "   --version       output version information and exit\n"
G msgstr ""
G "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
G "\n"
G " -l, --file-length=LÄNGD  LÄNGD på genererad fil\n"
G " -p, --pattern=MÖNSTER   MÖNSTER är \"default\" eller \"zeros\"\n"
G "   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
G "   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
 #: src/xheader.c:176
 #, c-format
N msgid "Keyword %s cannot be overridden"
N msgstr "Nyckelord %s kan inte överridas"
N 
 #: src/xheader.c:490
N msgid "Malformed extended header: missing whitespace after the length"
N msgstr "Felaktigt utökat huvud: blanktecken efter längdangivelse saknas"
 
G msgid "Written by F. Pinard."
G msgstr "Skrivet av François Pinard."
 #: src/xheader.c:501
N msgid "Malformed extended header: missing equal sign"
N msgstr "Felaktigt utökat huvud: likamedtecken saknas"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.