Re: diffutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-04-22 17:16:17

Listproblem igen, nytt försök:

Jan D. writes:
> > Fast även då så skall nog första bindestrecket bort ser jag nu.
> > "typat minnes-objekt".
> 
> Hur motiverar du det kvarvarande bindestrecket?  Går det inte lika bra
> med "typat minnesobjekt"?

Det binder olika:

  typat minnesobjekt är ett minnesobjekt som är typat
  typat minnes-objekt är ett objekt som är typat minne


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.