Tar 1.14

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-05-15 18:22:15

Jan D. writes:
>  #: src/compare.c:564
>  #, c-format
> N msgid "VERIFY FAILURE: %d invalid header detected"
> N msgid_plural "VERIFY FAILURE: %d invalid headers detected"
> N msgstr[0] "VERIFIKATIONSFEL: %d okänt arkivhuvud upptäckt"
> N msgstr[1] "VERIFIKATIONSFEL: %d okända arkivhuvuden upptäckta"

Kanske snarare "felaktiga" än "okända"?

>  #: src/create.c:1250
>  #, c-format
> N msgid "Missing links to '%s'.\n"
> N msgstr "Saknar länkar till \"%s\".\n"

"Det fattas länkar" blir nog stilistiskt närmare.

>  #: src/tar.c:141
>  #, c-format
> N msgid "%s: Invalid archive format"
> N msgstr "%s: Ogiltigt rakivformat"

Felstavning.

> N "   --no-overwrite-dir   preserve metadata of existing directories\n"
> N "   --no-overwrite-dir   bevara katalogers metadata vid extrahering\n"

Är det bara aktuellt vid extrahering? Det står inte i orginalet, men
det kanske är så?

> N "                   FMTNAME is one of the following:\n"
> N "                   FMTNAMN är en av följande:\n"

ETT namn väl.

>  #: src/xheader.c:176
>  #, c-format
> N msgid "Keyword %s cannot be overridden"
> N msgstr "Nyckelord %s kan inte överridas"

"Överridas", är det verkligen svenska?

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.