Re: Översättningen av Plone 2.0, del 2

Författare: Leonard Norrgard (leonard.norrgard_at_pp.inet.fi)
Datum: 2004-03-11 00:22:38

Göran Uddeborg wrote:

>Hoppas jag lyckas bättre med kodningen den här gången.
> 
>
Det lyckades nu!

>>#Generated accesskey id:s. Other accesskeys are autoextracted from
>>#the templates. See plone-en.po for the default english accesskeys used.
>>msgid "accesskeys-Edit"
>>msgstr "e"
>>  
>>
>
>Denna och följande verkar inte speciellt naturliga för den svenska
>översättningen. "e" för att "ändra" är ju inte uppenbart. Vore inte
>t.ex. "ä" bättre?
> 
>
Sagt och gjort.

>>#: ./plone_forms/member_search_results.pt
>>#. <span i18n:translate="batch_x_items_matching_your_criteria">
>>#.  ${number}
>>#.  items matching your criteria.
>>#. </span>
>>msgid "batch_x_items_matching_your_criteria"
>>msgstr "Hittade ${number} objekt som överenstämmde med dina sökkriterier."
>>  
>>
>
>Eller kortare och mer nära orginalet: ${number} objekt övernstämde med
>dina sökkriterier.
> 
>
Ok

>Under alla omständigheter bara ett "m" i "stämde".
> 
>
:-)

>>#: ./plone_portlets/calendar_slot.pt
>>#. <span i18n:translate="date_separator">
>>#.  /
>>#. </span>
>>msgid "date_separator"
>>msgstr "/"
>>  
>>
>
>I svenska datum brukar vi ha bindestreck som separator: 2004-03-10.
> 
>
Detta är en del av ett större problem med kalendern. Eftersom månad och 
dag inte hanteras på rätt sätt heller, låter jag tillsvidare separatorn 
vara ett snedstreck för att undvika missförstånd.

>>#: ./plone_forms/discussion_reply_form.pt
>>#. <p i18n:translate="description_add_comment">
>>#.     You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting.
>>#. </p>
>>msgid "description_add_comment"
>>msgstr "Du kan lägga till en kommentar genom att fylla i formuläret nedan. För att se hur det kommer att se ut före du lämnar in den, klicka på &laquo;Förhandsgranska kommentaren&raquo;."
>>  
>>
>
>Du lägger till mycket som inte står i orginalet.
> 
>
Inte jag ;-). Originalet har kortats ner utan att översättningen 
markerats som gammal (våra 'usability'-experter menar att användarna 
inte läser ledtexterna om dom är för långa, så allt klipptes ner så 
långt som möjligt vid ett tillfälle).

>>#: ./plone_content/file_edit_form.cpt
>>#. <p i18n:translate="description_edit_file">
>>#.     Add the relevant details of the file to be added in the form below,
>>#.     select the file with the 'Browse' button, and press 'Save'.
>>#. </p>
>>msgid "description_edit_file"
>>msgstr "Lägg till relevanta detaljer om den fil som du vill lägga till i formuläret nedan, välj filen genom att klicka på &laquo;Bläddra&raquo;-knappen, och tryck på &laquo;Spara&raquo;"
>>  
>>
>
>Var det meningen att använda de lite ålderdomliga
>vinkelcitationstecknen? I så fall, vad jag vet var svenskt bruk att anvånda
>högerriktade både före och efter: ett »citerat» ord.
>
>Men annars är ju citationstecken (", &rdquo;) på båda sidor av ordet
>gängse bruk idag.
> 
>
Ändrat.

>>#: ./plone_content/metadata_edit_form.cpt
>>#. <p i18n:translate="description_edit_properties">
>>#.     This information, also referred to as
>>#.  <em>
>>#.  metadata
>>#.  </em>
>>#.  is the
>>#.     collection of information that is used to categorize an
>>#.     object, assign effectuation dates and expiration dates,
>>#.     language, and keywords.
>>#. </p>
>>msgid "description_edit_properties"
>>msgstr "Denna information, som även kallas <em>metadata</em>, är den mängd av information som används för kategorisera ett objekt, för att ange när innehållet ska bli tillgängligt och tas bort, språkangivelse samt för nyckelord. <br/> Ändra detta innehålls metadata med formuläret nedan. Kom ihåg att metadata är ett kraftfullt verktyg - det gör det möjligt för oss att göra mycket användbar kategorisering, så fyll i fälten så kortfattat som möjligt och lämna de fält du inte kan tomma."
>>  
>>
>
>Det där efter <br/> finns inte i orginalet.
> 
>
Fanns förr, liksom fortsättningen. :-) Båda borttagna nu.

>>#: ./plone_forms/folder_localrole_form.pt
>>#. <p i18n:translate="description_group_shares">
>>#.       Groups are a convenient way to share items to a common set of
>>#.       users. Select one or more groups, and a role to assign.
>>#. </p>
>>msgid "description_group_shares"
>>msgstr "Grupper är ett praktiskt sätt att dela en mapp till en vanligt förekommande sammansättning av användare. Välj en eller flera Grupper och en roll att tilldela."
>>  
>>
>
>Lite smidigare: byt ut "en vanligt förekommande sammansättning av" mot
>"en samling".
>
>Litet "g" i "grupper".
> 
>
Ok.

Tack igen! Ändringarna enligt bilagan införda (och kan prövas på 
test.plone.org om ca 40 minuter).

-- Leonard


-- 
Leonard Norrgard
leonard.norrgard@pp.inet.fi


Index: plone-sv.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/plone-i18n/i18n/plone-sv.po,v
retrieving revision 1.69
diff -u -r1.69 plone-sv.po
--- plone-sv.po	10 Mar 2004 22:04:13 -0000	1.69
+++ plone-sv.po	10 Mar 2004 22:56:04 -0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Plone 2.0\n"
 "POT-Creation-Date: 2004-03-09 21:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-03-11 00:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-03-11 01:03+0200\n"
 "Last-Translator: Leonard Norrgard <leonard.norrgard@refactor.fi>\n"
 "Language-Team: Swedish <plone-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1662,7 +1662,7 @@
 #Generated accesskey id:s. Other accesskeys are autoextracted from
 #the templates. See plone-en.po for the default english accesskeys used.
 msgid "accesskeys-Edit"
-msgstr "e"
+msgstr "ä"
 
 
 msgid "accesskeys-Properties"
@@ -1751,7 +1751,7 @@
 #. </span>
 ## 1 more: ./plone_forms/search.pt
 msgid "batch_x_items_matching_your_criteria"
-msgstr "Hittade ${number} objekt som överenstämmde med dina sökkriterier."
+msgstr "${number} objekt överenstämde med dina sökkriterier."
 
 
 #: ./plone_portlets/about_slot.pt
@@ -1995,7 +1995,7 @@
 #.     You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting.
 #. </p>
 msgid "description_add_comment"
-msgstr "Du kan lägga till en kommentar genom att fylla i formuläret nedan. För att se hur det kommer att se ut före du lämnar in den, klicka på &laquo;Förhandsgranska kommentaren&raquo;."
+msgstr "Du kan lägga till en kommentar genom att fylla i formuläret nedan. Formatet är vanlig text."
 
 
 #: ./plone_forms/folder_factories.pt
@@ -2099,7 +2099,7 @@
 #.     select the file with the 'Browse' button, and press 'Save'.
 #. </p>
 msgid "description_edit_file"
-msgstr "Lägg till relevanta detaljer om den fil som du vill lägga till i formuläret nedan, välj filen genom att klicka på &laquo;Bläddra&raquo;-knappen, och tryck på &laquo;Spara&raquo;"
+msgstr "Lägg till de relevanta detaljer om den fil som du vill lägga till i formuläret nedan, välj filen med \"Bläddra\"-knappen, och välj \"Spara\"."
 
 
 #: ./plone_prefs/prefs_group_details.pt
@@ -2151,7 +2151,7 @@
 #.     language, and keywords.
 #. </p>
 msgid "description_edit_properties"
-msgstr "Denna information, som även kallas <em>metadata</em>, är den mängd av information som används för kategorisera ett objekt, för att ange när innehållet ska bli tillgängligt och tas bort, språkangivelse samt för nyckelord. <br/> Ändra detta innehålls metadata med formuläret nedan. Kom ihåg att metadata är ett kraftfullt verktyg - det gör det möjligt för oss att göra mycket användbar kategorisering, så fyll i fälten så kortfattat som möjligt och lämna de fält du inte kan tomma."
+msgstr "Denna information, som även kallas <em>metadata</em>, är den mängd av information som används för kategorisera ett objekt, för att ange när innehållet ska bli tillgängligt och tas bort, språkangivelse samt för nyckelord."
 
 
 #: ./plone_3rdParty/CMFTopic/topic_edit_form.cpt
@@ -2197,7 +2197,7 @@
 #.       users. Select one or more groups, and a role to assign.
 #. </p>
 msgid "description_group_shares"
-msgstr "Grupper är ett praktiskt sätt att dela en mapp till en vanligt förekommande sammansättning av användare. Välj en eller flera Grupper och en roll att tilldela."
+msgstr "Grupper är ett praktiskt sätt att dela en mapp till en samling användare. Välj en eller flera grupper och en roll att tilldela."
 
 
 #: ./plone_prefs/prefs_groups_overview.pt


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.