Re: Översättningen av Plone 2.0

Författare: Leonard Norrgard (leonard.norrgard_at_pp.inet.fi)
Datum: 2004-03-10 23:31:53

Tack Göran! I bilagan finns de ändringar som jag lade in i dag.

När jag såg dina kommentarer insåg jag att den genomgång jag själv 
påbörjade i fjol aldrig blev avslutad, jag hann dock korrigera ett stort 
antal liknande fel redan då. Det är verkligen inte meningen att 
översättningen ska avvika från originalet så pass. ;-)

Vi (Plone) har tydligen fortfarande problem med att gamla meddelanden 
ligger kvar i .po-filerna. Det har också hänt sig att det engelska 
meddelandet har ändrats, utan att vare msgid har ändrats eller 
fuzzy-markering gjorts. Några av de helt felaktiga översättningarna är 
antagligen resultatet av en kort tids användande av fuzzy-uppdatering i 
msgmerge (snudd på total katastrof, men det var verkligen oanvändbart).
Allt detta är saker som vi är på god väg att komma bort från med hjälp 
av i18ndude.

Ser fram emot flera rättelser.

-- Leonard

-- 
Leonard Norrgard
leonard.norrgard@pp.inet.fi


Index: plone-sv.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/plone-i18n/i18n/plone-sv.po,v
retrieving revision 1.68
diff -u -r1.68 plone-sv.po
--- plone-sv.po	10 Mar 2004 12:05:30 -0000	1.68
+++ plone-sv.po	10 Mar 2004 21:59:42 -0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Plone 2.0\n"
 "POT-Creation-Date: 2004-03-09 21:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-03-10 00:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-03-11 00:06+0200\n"
 "Last-Translator: Leonard Norrgard <leonard.norrgard@refactor.fi>\n"
 "Language-Team: Swedish <plone-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -73,7 +73,7 @@
 
 
 msgid "Add item"
-msgstr "Lägg till"
+msgstr "Lägg till post"
 
 
 #: ./plone_templates/global_contentmenu.pt
@@ -186,7 +186,7 @@
 
 
 msgid "BTree Folder has been created."
-msgstr "Mappen har skapats."
+msgstr "BTräds-mappen har skapats."
 
 
 msgid "Browse"
@@ -194,7 +194,7 @@
 
 
 msgid "CMF folder designed to hold a lot of objects."
-msgstr "BTräds-mappar är bra på att hantera mängder objekt."
+msgstr "CMF-mapp konstruerad för att innehålla väldigt många object."
 
 
 #: ./plone_portlets/calendar_slot.pt
@@ -263,7 +263,7 @@
 
 
 msgid "Configure"
-msgstr "Inställningar"
+msgstr "Ställ in"
 
 
 msgid "Content has been changed."
@@ -271,7 +271,7 @@
 
 
 msgid "Content properties have been saved."
-msgstr "Dina inställningar har sparats."
+msgstr "Innehållets egenskaper har sparats."
 
 
 msgid "Content publishing information has been saved."
@@ -375,7 +375,7 @@
 
 
 msgid "Documents can contain text that can be formatted using 'Structured Text.'"
-msgstr "Dokument kan innehålla text i HTML- eller 'Strukturerad Text'-format."
+msgstr "Dokument kan innehålla text som kan ges ett visst format med 'Strukturerad Text'."
 
 
 msgid "Documents contain text that can be formatted using 'Structured Text.' They may also contain HTML, or \"plain\" text."
@@ -398,27 +398,27 @@
 
 
 msgid "Edit Event"
-msgstr "Ändrar händelse"
+msgstr "Ändra händelse"
 
 
 msgid "Edit File"
-msgstr "Ändrar fil"
+msgstr "Ändra fil"
 
 
 msgid "Edit Image"
-msgstr "Ändrar bild"
+msgstr "Ändra bild"
 
 
 msgid "Edit Link"
-msgstr "Ändrar länk"
+msgstr "Ändra länk"
 
 
 msgid "Edit Newsitem"
-msgstr "Ändrar nyhet"
+msgstr "Ändra nyhet"
 
 
 msgid "Edit Properties"
-msgstr "Ändrar egenskaper"
+msgstr "Ändra egenskaper"
 
 
 msgid "Edit User Details"
@@ -585,7 +585,7 @@
 
 
 msgid "Image objects can be embedded in Portal documents."
-msgstr "Bilder kan refereras från annat innehåll."
+msgstr "Bildobjekt kan läggas in i dokument på portalen."
 
 
 msgid "Input is required but no input given."
@@ -848,7 +848,7 @@
 
 
 msgid "News Items contain short text articles and carry a title as well as an optional description."
-msgstr "Nyheter visas på webbplatsens förstasida när de publiceras."
+msgstr "Nyheter innehåller korta textartiklar och har en titel liksom, om man så vill, en beskrivning.\n"
 
 
 msgid "News item changes saved."
@@ -918,11 +918,11 @@
 
 
 msgid "Password change was canceled."
-msgstr "Byte av lösenord avbrytet."
+msgstr "Bytet av lösenord avbröts."
 
 
 msgid "Passwords do not match."
-msgstr "Lösenorden är olika."
+msgstr "Lösenorden stämmer inte överens."
 
 
 msgid "Paste"
@@ -964,7 +964,7 @@
 
 
 msgid "Please select one or more items to delete."
-msgstr "Markera det inneh?ll som du vill ta bort."
+msgstr "Markera det innehåll som du vill ta bort."
 
 
 msgid "Please select one or more items to rename."
@@ -990,7 +990,7 @@
 
 
 msgid "Plone folders can define custom 'view' actions, or will behave like directory listings without one defined."
-msgstr "Mappar innehåller andra objekt."
+msgstr "Mappar i Plone kan definiera skräddarsydda 'visa'-kommandon eller kommer annars att lista mappens innehåll."
 
 
 msgid "Plone setup changes have been saved."
@@ -1048,7 +1048,7 @@
 
 
 msgid "Publishing"
-msgstr "Tillstånd"
+msgstr "Publicering"
 
 
 #: ./plone_forms/search.pt
@@ -1129,11 +1129,11 @@
 
 
 msgid "Reply deleted"
-msgstr "Kommentar borttagen"
+msgstr "Svar borttaget"
 
 
 msgid "Reply to Comment"
-msgstr "Kommentera"
+msgstr "Svara på kommentar"
 
 
 #: ./plone_templates/viewThreadsAtBottom.pt
@@ -1146,7 +1146,7 @@
 #.  <span class="fieldRequired" i18n:attributes="title" i18n:translate="label_required" title="Required">
 ## 22 more: ./plone_content/document_edit_form.cpt, ./plone_content/event_edit_form.cpt, ./plone_content/event_edit_form.cpt, ./plone_content/event_edit_form.cpt, ./plone_content/file_edit_form.cpt, ./plone_content/folder_edit_form.cpt, ./plone_content/image_edit_form.cpt, ./plone_content/link_edit_form.cpt, ./plone_content/link_edit_form.cpt, ./plone_content/newsitem_edit_form.cpt, ./plone_forms/join_form.cpt, ./plone_forms/join_form.cpt, ./plone_forms/join_form.cpt, ./plone_forms/join_form.cpt, ./plone_forms/ownership_form.pt, ./plone_forms/sendto_form.cpt, ./plone_forms/sendto_form.cpt, ./plone_forms/synPropertiesForm.cpt, ./plone_prefs/personalize_form.cpt, ./plone_prefs/prefs_user_details.pt, ./plone_prefs/reconfig_form.cpt, ./plone_prefs/reconfig_form.cpt
 msgid "Required"
-msgstr "Krävs."
+msgstr "Krävs"
 
 
 #: plone_3rdParty/CMFCollector/collector_issue_edit_form.pt
@@ -1231,7 +1231,7 @@
 #: ./plone_prefs/prefs_groups_overview.pt
 #.  <table class="listing" i18n:attributes="summary" summary="Select roles for each group">
 msgid "Select roles for each group"
-msgstr "Välj roller för grupperna"
+msgstr "Välj roller för varje grupp"
 
 
 #: ./plone_forms/sendto_form.cpt
@@ -1261,7 +1261,7 @@
 #Added in the 20.01.2003 update #
 ##################################
 msgid "Send this page to somebody"
-msgstr "Skicka sidan som en länk till en vän"
+msgstr "Skicka denna sida till någon"
 
 
 msgid "Send to"
@@ -1418,7 +1418,7 @@
 
 
 msgid "Too much input was given."
-msgstr "Det angivna värdet är för stort."
+msgstr "För mycket indata gavs."
 
 
 msgid "Topic"
@@ -1504,27 +1504,27 @@
 
 
 msgid "View Document"
-msgstr "Visar dokument"
+msgstr "Visa dokument"
 
 
 msgid "View Event"
-msgstr "Visar händelse"
+msgstr "Visa händelse"
 
 
 msgid "View File"
-msgstr "Visar fil"
+msgstr "Visa fil"
 
 
 msgid "View Image"
-msgstr "Visar bild"
+msgstr "Visa bild"
 
 
 msgid "View Link"
-msgstr "Visar länk"
+msgstr "Visa länk"
 
 
 msgid "View NewsItem"
-msgstr "Visar nyhet"
+msgstr "Visa nyhet"
 
 
 msgid "We"
@@ -1564,7 +1564,7 @@
 
 
 msgid "You entered too many characters."
-msgstr "Du har angett för många antal tecken."
+msgstr "Du har angett för många tecken."
 
 
 msgid "You entered too many lines."
@@ -1572,7 +1572,7 @@
 
 
 msgid "You have been registered"
-msgstr "Du har registrerats som användare"
+msgstr "Du har registrerats"
 
 
 msgid "You have been registered."


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.