Re: [sv] Re: Översättning av "piping"

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-09-04 22:46:48

Tomas Gradin writes:
> Jag har sagt det förr, och jag säger det igen: en ledning (pipe) består av 
> ett antal rör (tube).

Jag har sagt det förr, och jag säger det igen: enligt lexikon kan pipe
betyda både ledning och rör.

> Jag framhärdar!

Jag med.

> Omledning är ju bara så mycket mer logiskt än omrörning, eller hur? :-)

"Om" är tveksamt.  Det handlar, förmodar jag, snarare om
sammankoppling med rör.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.