Re: [sv] Re: Översättning av "piping"

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-09-01 09:52:08

 > "Rör" är lite olyckligt valt; å andra sidan kan jag inte komma på
 > någonting bättre heller...

Ledning, ledning, ledning!

:-)

Jag har sagt det förr, och jag säger det igen: en ledning (pipe) består av 
ett antal rör (tube).

Ledning = pipe, medan rör heter "tube" på engelska.

Jag framhärdar!

Omledning är ju bara så mycket mer logiskt än omrörning, eller hur? :-)

/tg
_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.