Översättning av "piping"

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-09-04 22:45:05

Johan Svedberg writes:
> Vad tror ni?

Jag tror inte att "piping" egentligen är ett så mycket riktigare ord
än "rörning" vore.

Men jag tycker ändå att vi skall använda ett riktigare ord än
orginalet här.  "Rördragning" vore en möjlighet.  Men annars tycker
jag nog att Jan Ds förslag var väl så bra att använda substantivet
istället.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.