Re: gpe-conf-0.1.0-pre6

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-17 16:02:52

sön 2003-08-17 klockan 15.43 skrev Jens Arvidsson:
> > #: tools/interface.c:1007
> > #, c-format
> > msgid "warning: no inet socket available: %s\n"
> > msgstr "varning: inget inet-uttag tillgngligt: %s\n"
> 
> tillgÄngligt
>  
> 
> > msgid "Warning: no inet socket available: %s\n"
> > msgstr "Varning: inget inet-uttag tillgngligt: %s\n"
> 
> Dito.
> 
> 
> Det var det enda jag hittade!

Ok, tack, fixat nu! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/gpe-conf-0.1.0-pre6.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.