gpe-conf-0.1.0-pre6

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-18 22:25:03

Christian Rose writes:
> #: main.c:372
> msgid ""
> "\n"
> "gpe-conf [AppletName]\n"
> "where AppletName is in:\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "gpe-conf [appletnamn]\n"
> "där appletnamn är i:\n"
> 
> #: main.c:385
> #, c-format
> msgid "Applet %s unknown!\n"
> msgstr "Applet %s är okänd!\n"
> 
> #: main.c:386
> msgid ""
> "\n"
> "\n"
> "Usage: gpe-conf [AppletName]\n"
> "where AppletName is in:\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "\n"
> "Användning: gpe-conf [appletnamn]\n"
> "där appletnamn är i:\n"

Brukar du använda "applet" på svenska?

> #: cardinfo.c:1351 cardinfo.c:1352
> msgid "Exit applet"
> msgstr "Avsluta panelprogram"

Här gör du det inte längre.

> #: tools/interface.c:1654
> msgid "6-bit Serial Line IP"
> msgstr "6-bitars IP över seriell lina"

Jag förstår inte riktigt vad som är 6-bitars.  Är du säker på att det
är IP och inte den seriella linan?

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.