Re: coreutils 5.0.90

Författare: Jens Arvidsson (jya_at_sverige.nu)
Datum: 2003-08-17 15:43:09

"Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.se> writes:
> Jens Arvidsson writes:
> > "Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.se> writes:
> > > N "Note that sending a SIGUSR1 signal to a running `dd' process makes it\n"
> > > N "print to standard error the number of records read and written so far,\n"
> > > N "then to resume copying.\n"
> > > [...]
> > > N "Observera att skicka en SIGUSR1-signal till en körande \"dd\"-process\n"
> > > N "gör att den skriver på standard fel antalet poster lästa och skrivna\n"
> > > N "så långt, och fortsätter sedan kopiera.\n"
> > 
> > "Observera _att_ att", borde det väl vara (eller någon form av
> > interpunktion efter observera).
> 
> Det har du rätt i.  Men det ser rätt klumpigt ut med två "att" i rad,
> även om det är korrekt.  Jag avlägsnar mig en liten aning från
> orginalet och skriver "Observera att genom att ..." istället tror jag.

Jo, det är låter bättre där, men blir inte resten av meningen konstig
då?


> > PS. En allmän fråga: Jag har ny e-postadress. Hur gör jag lämpligen
> > för att få TP-roboten att veta detta, så att jag kan uppdatera mina
> > översättningar även i fortsättningen?
> 
> Jag tror att det är meningen att jag skall anmäla sådant också.  Jag
> gör det.  De skulle kanske godta en anmälan direkt från dig också, jag
> vet inte riktigt hur misstänksamma de är.  Det är väl kanske för all
> del lättare för mig att göra rimlighetskontrollen.

Jo, jag kunde ju försökt själv förstås. Men det är kanske enklare om
det kommer direkt från dig. Tack för hjälpen!
 

Jens

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.