Re: coreutils 5.0.90

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-16 23:07:39

Jens Arvidsson writes:
> "Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.se> writes:
> > N "Note that sending a SIGUSR1 signal to a running `dd' process makes it\n"
> > N "print to standard error the number of records read and written so far,\n"
> > N "then to resume copying.\n"
> > [...]
> > N "Observera att skicka en SIGUSR1-signal till en körande \"dd\"-process\n"
> > N "gör att den skriver på standard fel antalet poster lästa och skrivna\n"
> > N "så långt, och fortsätter sedan kopiera.\n"
> 
> "Observera _att_ att", borde det väl vara (eller någon form av
> interpunktion efter observera).

Det har du rätt i.  Men det ser rätt klumpigt ut med två "att" i rad,
även om det är korrekt.  Jag avlägsnar mig en liten aning från
orginalet och skriver "Observera att genom att ..." istället tror jag.

> >   #: src/nohup.c:62
> > N msgid ""
> > N "Run COMMAND, ignoring hangup signals.\n"
> > N "\n"
> > N msgstr "Kör KOMMANDO, ignorera avrigningssignaler.\n\n"
> 
> AvriNgningssignaler

Tack.

> PS. En allmän fråga: Jag har ny e-postadress. Hur gör jag lämpligen
> för att få TP-roboten att veta detta, så att jag kan uppdatera mina
> översättningar även i fortsättningen?

Jag tror att det är meningen att jag skall anmäla sådant också.  Jag
gör det.  De skulle kanske godta en anmälan direkt från dig också, jag
vet inte riktigt hur misstänksamma de är.  Det är väl kanske för all
del lättare för mig att göra rimlighetskontrollen.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.