Re: coreutils 5.0.90

Författare: Jens Arvidsson (jya_at_sverige.nu)
Datum: 2003-08-14 20:44:28

"Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.se> writes:
> N "Note that sending a SIGUSR1 signal to a running `dd' process makes it\n"
> N "print to standard error the number of records read and written so far,\n"
> N "then to resume copying.\n"
> [...]
> N "Observera att skicka en SIGUSR1-signal till en körande \"dd\"-process\n"
> N "gör att den skriver på standard fel antalet poster lästa och skrivna\n"
> N "så långt, och fortsätter sedan kopiera.\n"

"Observera _att_ att", borde det väl vara (eller någon form av
interpunktion efter observera).


>   #: src/nohup.c:62
> N msgid ""
> N "Run COMMAND, ignoring hangup signals.\n"
> N "\n"
> N msgstr "Kör KOMMANDO, ignorera avrigningssignaler.\n\n"

AvriNgningssignaler


Jens

PS. En allmän fråga: Jag har ny e-postadress. Hur gör jag lämpligen
för att få TP-roboten att veta detta, så att jag kan uppdatera mina
översättningar även i fortsättningen?

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.