Re: redhat-config-users (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-14 00:24:07

sön 2003-03-23 klockan 16.56 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: redhat-config-users.gladestrings:27
> > N msgid "Account expires (YYYY-MM-DD):"
> > N msgstr "Kontot går ut den (YYYY-MM-DD):"
> 
> När det är datum på den formen skulle inte jag använt "den".  ("Kontot
> går ut 2003-03-23.")

Fixat. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.