Re: redhat-config-netboot (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-14 00:33:18

fre 2003-03-21 klockan 22.56 skrev Göran Uddeborg:
> >  > Är du säker på att du vill ta bort konfigurationen av operativsystemet 
> > "%s"?
> > 
> > Bra, förutom att det borde vara "konfigurationen för operativsystemet".
> > 
> > "Konfigurationen av X" är synonymt med "konfigureringen av X".
> > 
> > Konfigurationen av X resulterar i konfigurationen för X. Det första är en
> > händelse, det andra är en samling egenskaper.
> 
> Men "konfigurationen för X" beskriver väl hur X är konfigurerad?
> 
> Här trodde jag att det handlade om huruvida X är konfigurerad i Y; om
> X är en del av Y:s konfiguration.  Så det är inte X:s konfiguration
> man tar bot, det är Y:s konfiguration man modifierar så att den inte
> innehåller värdet X.  (Y är alltså uppstartsprogrammet, Grub, som kan
> starta operativsystemet X, %s ovan.)
> 
> För mig är att ta bort konfigurationen för X något annat än att ta
> bort konfigurationen av X, och jag trodde det var det senare som
> avsågs.  (Men det är inte säkert att det är så.  Det är hur jag
> tolkade det.)

Jag tolkar det också som att det handlar om konfigurationen av
operativsystemet, inte en konfiguration för operativsystemet. Jag ändrar
således inte.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.