Re: redhat-config-xfree (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-14 00:21:30

mån 2003-03-24 klockan 13.26 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: ../src/xconf.py:188
> > N msgid "Waiting for X server to start...log located in %s\n"
> > N msgstr "Väntar på att X-servern ska starta... logg finns i %s\n"
> 
> Du brukar ju inte följa Språknämnden när det gäller de tre punkterna,
> utan alltid skriva ihop.  Men här blandar du ju!  Du har inget
> mellanrum före, men du har det efter.  Du kan väl vara konsekvent.

Jag uppfattar det som en miss att de inte har blanksteg efter de tre
punkterna i originalet; de börjar ju på ny mening eller i alla fall en
ny sats, även om de inte använder stor bokstav heller.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.