Re: GNOME-CORE 0.20

From: Fredrik Roubert (roubert_at_df.lth.se)
Date: 1998-06-17 21:16:00

On Wed, 17 Jun 1998, Martin Wahlen wrote:

> #: applets/gen_util/mailcheck.c:487
> msgid "Mail check properties"
> msgstr "Egenskaper för post kontroll"
> 
> #: applets/gen_util/mailcheck.c:492
> msgid "Mail check"
> msgstr "Post kontroll"

Särskrivning! Det ska vara "postkontroll".

> #: applets/gen_util/mailcheck.c:528
> msgid "Mail check Applet"
> msgstr "Post kontrollerings Applet"

Ajaj! På svenska skriver man "Postkontrolleringsapplet" (jämför med till
exempel "ishockeymålvakt") men det blir ju ruskigt långt. Man borde kanske
hitta på något annat att kalla den?

> #: applets/gen_util/mailcheck.c:531
> msgid "Mail check notifies you when new mail is on your mailbox"
> msgstr "Post kontroll meddelar dig när du har nya brev i din brevlåda"

Särskrivning! Det ska vara "postkontroll".

> #: applets/gen_util/main.c:32
> msgid "Start in mailcheck mode"
> msgstr "Starta i postkontroll läge"

Särskrivning! Antingen "postkontroll-läge" eller "postkontrolläge".

> #: applets/batmon/batmon.c:150
> msgid "High and charging."
> msgstr "Högt och laddas."
> 
> #: applets/batmon/batmon.c:153
> msgid "High."
> msgstr "Högt."
> 
> #: applets/batmon/batmon.c:156
> msgid "Low and charging."
> msgstr "Lågt och laddas."
> 
> #: applets/batmon/batmon.c:159
> msgid "Low."
> msgstr "Lågt."
> 
> #: applets/batmon/batmon.c:162
> msgid "Critical and charging."
> msgstr "Kritiskt och laddas."
> 
> #: applets/batmon/batmon.c:165
> msgid "Critical!!"
> msgstr "Kritiskt!!"

Vad är det som åsyftas här? Om det är batterispänning, eller -laddning så
blir det ju hög/låg och inte högt/lågt. Men, jag vet ju inte.

> #: applets/bussign/bussign.c:102
> msgid "Refresh Image"
> msgstr "Återladda bilden"

Låter det inte naturligare att säga "Ladda bilden igen"?

> "Detta programmet är fullständigt bortkastad tid. Åter gå till arbetet!\n"

"Detta program är fullständigt bortkastad tid. Återgå till arbetet!\n"

> #: applets/fish/fish.c:65 applets/fish/fish.c:240
> #, c-format
> msgid "%s the Fish"
> msgstr "Fisken %"

"Fisken %s", du glömde ett "s"...

> #: applets/fish/fish.c:66
> #, c-format
> msgid "%s the GNOME Fish Says:"
> msgstr "GNOME fisken %s säger:"
> 
> #: applets/fish/fish.c:106
> msgid "GNOME Fish Properties"
> msgstr "GNOME fiskens egenskaper"
> 
> #: applets/fish/fish.c:111
> msgid "Your GNOME Fish's Name:"
> msgstr "Namnet på din GNOME fisk:"
> 
> #: applets/fish/fish.c:246
> msgid "The GNOME Fish Applet"
> msgstr "GNOME fisk"

Jag skulle vilja ha ett bindestreck, "GNOME-fisken".

> "Denna applet har överhuvudtaget inget användningsområde. Det tar bara upp diskplats och "
> "kompileringstid, och om laddat, också dyrbar plats på panelen och i minnet. "
> "Om någon påträffas använda detta programmet, bör vedrbörande omgående "
> "sändas på psykisk utvärdering."

Det ska vara "och om laddad", eftersom det är en applet. Sedan har du
skrivit fel till "vederbörande". Dessutom så säger du först "denna applet"
och sedan "detta programmet". Det borde väl vara samma på båda ställena.
För övrigt heter det "detta program".

> #: applets/cpuload/properties.c:115
> msgid "User Load"
> msgstr "Användarlast"
> 
> #: applets/cpuload/properties.c:120
> msgid "System Load"
> msgstr "Systemlast"

Skulle man kanske inte använda "belastning" i stället för "last" här. Som
det står nu kan man ju tolka det som att användaren är missbrukare av
någonting... ;-)

> #: applets/cpuload/properties.c:197
> msgid "CPULoad Settings"
> msgstr "Inställningar för processorlast"
> 
> #: applets/netload/netload.c:260
> msgid "Netload Error"
> msgstr "Fel i nätverkslast"
> 
> #: applets/netload/netload.c:265
> msgid "An error occured in the Netload Applet:"
> msgstr "En fel uppstod i nätverkslastprogrammet:"
> 
> #: applets/netload/netload.c:294
> msgid "The GNOME Network Load Applet"
> msgstr "GNOME nätverkslast applet"

Ja, det där om last/belastning gäller ju även dessa. Sedan så skall du
inte särskriva applet. Bindestreck eller sammanskrivning.

> "Denna appleten levereras under bestämmelserna i GNU Public Licence. "
> "Denne appleten visar belastningen på en nätverksenhet. "
> "/proc/net/ip_acct gränssnittet måste vara tillgänglit och korrekt uppsatt"
> "för att den skall fungera."

Det heter "Denna applet", och så har du skrivit fel på "tillgängligt".

> #: panel/panel.c:997
> msgid "This panel properties..."
> msgstr "Denna panelens inställningar..."

Det heter "Denna panel".

> #: panel/menu.c:576 panel/panel.c:1004
> msgid "Global properties..."
> msgstr "Globalaegenskaper..."

Nja, _här_ ska det vara ett mellanrum... "Globala egenskaper..." ;-)

> #: panel/menu.c:465
> msgid "Create swallow applet"
> msgstr "Skapa svald applet"

Humm, borde man inte skriva "Skapa en svald applet", eller?

> #: panel/panel_config.c:247
> msgid "Browse"
> msgstr "Bläddra..."

Varför har du punkter när det inte är med i originalet?

> #: panel/panel_config.c:295
> msgid "Panel Configuration"
> msgstr "Konfiguration for panelen"

Humm, inte bra alls... Men vad skall man skriva i stället?
"Panelinställningar", "Konfiguration av panelen", "Egenskaper för
panelen"?

> #: panel/panel_config.c:303
> msgid "Orientation"
> msgstr "Platsering"

Humm, är det ett vedertaget ord? Jag tror inte jag skulle ha förstått det.
Brukar inte layoutprogram på svenska helt enkelt kalla det "Orientering"?

> #. Animation disable
> #: panel/panel_config_global.c:127
> msgid "Disable animations"
> msgstr "Slå av animationer"

"Stäng av" låter inte så våldsamt.

> #. DrawerHide Animation step_size scale frame
> #: panel/panel_config_global.c:153
> msgid "Drawer Animation Speed"
> msgstr "Animationshastighet för låda"

Vad är det för lådor? I AmigaOS kallas filsystemets kataloger för
"Drawer", och ifall det är detta som menas här också, så tycker jag att vi
konsekvent borde kalla dem för just "kataloger". (Det är väl den
officiella översättningen?)

Men, det kanske är en helt annan sorts låda du menar.

> #. Minimize Delay scale frame
> #: panel/panel_config_global.c:162
> msgid "Auto-Hide Minimize Delay (ms)"
> msgstr "Minimeringsväntetid for automatisk gömning (ms)"

Det skall vara "för", tappade prickar.

> #. Tooltips frame
> #: panel/panel_config_global.c:211
> msgid "Icon Tooltips"
> msgstr "Verktygstips för ikoner"
> 
> #. Tooltips enable
> #: panel/panel_config_global.c:222
> msgid "Tooltips enabled"
> msgstr "Verktygstips på"

Humm, är "verktygstips" en vedertagen översättning? Vad används i andra
översättningar?

> #. Switched
> #: panel/panel_config_global.c:264
> msgid "Switched movement"
> msgstr ""

Här har du visst glömt att översätta, eller?

> #: panel/panel_config_global.c:276
> msgid "Free movement (doesn't disturb other applets)"
> msgstr "Fri rörelse (stör inte andre applets)"

Felskrivning; "andra applets".

> #: panel/launcher.c:320
> msgid "Launcher properties"
> msgstr "Egenskaper uppstartaren"

Du borde skriva "Egenskaper för uppstartaren" eller "Uppstartarens
egenskaper".

> #: panel/launcher.c:338
> msgid "Run inside terminal"
> msgstr "Kör i en terminal"

Är det inte mer naturligt att säga "Kör i ett terminalfönster"?

> #: desktop-properties/property-background.c:690
> msgid "Wallpaper Selection"
> msgstr "Val av bakgrund"

Om man skriver "Bakgrundsval" så kommer just ordet bakgrund att lyftas
fram, och det är ju detta som är det viktiga.

> #: desktop-properties/property-background.c:1061
> msgid "Gradient orientation: vertical or horizontal"
> msgstr "Graderings riktning: vertikal eller horisontal?"

Särskrivning! "Graderingsriktning" skall det vara. Dessutom heter det
"horisontell".

> #: desktop-properties/property-background.c:1062
> msgid "Use a solid fill for the background"
> msgstr "Använd solid bakgrunds färg"

Särskrivning! "bakgrundsfärg" skall det vara.

> #: desktop-properties/property-background.c:1063
> msgid "Use a gradient fill for the background"
> msgstr "Avänd gradvis ifylld bakgrund"

Humm, överallt annars så har du ju använt ordet "gradient" även på
svenska...

> #: desktop-properties/property-background.c:1064
> msgid "Display wallpaper: tiled, centered, scaled or ratio"
> msgstr "Visa bakgrund: sida vid sida, centrerat, skalat eller ratio"

Borde det inte bli "centrerad" och "skalad"?

> #: desktop-properties/property-screensaver.cc:161
> msgid "Requires Password"
> msgstr "Behöver lösenord"

Mer korrekt översättning är väl "Kräver lösenord"?

> #. Keyboard click
> #: desktop-properties/property-keyboard.c:235
> msgid "Keyboard click"
> msgstr "Tangentbords Klick"

Särskrivning! "Tangentbordsklick" skall det vara.

> #: desktop-properties/property-mouse.c:241
> msgid "Fast"
> msgstr "Fort"
> 
> #: desktop-properties/property-mouse.c:241
> msgid "Slow"
> msgstr "Långsam"

Eftersom du skrev "Fort" borde det väl också vara "Långsamt"?

> #: help-browser/gnome-help-browser.c:332
> msgid "Gnome Help Browser"
> msgstr "Gnome Hjälp Läsare"

Ahrg! Så _kan_ det bara inte heta! "Gnomes hjälpläsare" är lite bättre.
Men, förresten, skriver du inte GNOME med versaler överallt annars?

> "GNOME Hjälp läsare ger dig enkel tillgång till olika typer av dokumentation"
> "på ditt system"

Ja, här var det versaler. Men, förutom programmets namn så borde du väl
skriva "ger dig enkelt tillgång", eller är det begränsad hjälp man får?

> #: help-browser/gnome-help-browser.c:569
> msgid "GNOME Help Path"
> msgstr "Sökväg till GNOME Hjälp"
> 
> #: help-browser/gnome-help-browser.c:644
> msgid "Gnome Help Configure"
> msgstr "Ställ in Gnome Hjälp"

Vad den än heter så måste den heta samma sak i olika meddelanden.

> #: help-browser/window.c:154
> msgid "Info about this program"
> msgstr "Info om detta programmet"

Jag föreslår "Information om detta program".

> #: help-browser/bookmarks.c:218
> msgid "Page Title"
> msgstr "Sidtittel"

Felskrivning, "Sidtitel" skall det ju vara.

> #: help-browser/history.c:255
> msgid "Count"
> msgstr "Tal"

Humm, skall det inte vara "Räkna"?

> #: help-browser/visit.c:83
> msgid "<BODY>Could not load default TOC page</BODY>"
> msgstr "<BODY>Kan inte ladda förvald innehålls förteckning</BODY>"

Särskrivning! "innehållsförteckning" skall det vara.


Så, allt (nästan) som jag nu inte kommenterat såg bra ut. Mycket bra. Är
detta GNOME bra också? Jag har inte testat det själv någon gång.


Så funderade jag på en sak. Vad är egentligen skillnadena mellan
"Egenskaper", "Konfigurering" och "Inställningar"? Är det inte i grund och
botten samma sak? Det verkar som om GNOME i original har en hel uppsjö av
ord för att beskriva den där processen när man ställer in hur man vill ha
det. Men, i strid med vad Tomas skrev häromdagen, så undrar jag om vi
verkligen inte skulle ge oss på att även förbättra. I en enhetlig
skrivbordsmiljö (det är väl vad GNOME är tänkt att vara) så borde väl ett
enhetligt språk användas?

Alltså, borde inte den svenska översättningen använda samma ord för
"inställningar" överallt, även om originalet inte gör det?

(För övrigt så tycker jag att detta borde tillämpas på alla program.)

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se      2:200/127.3@fidonet       222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr/ --==================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.