GNOME-CORE 0.20

From: Martin Wahlen (mva_at_sbbs.se)
Date: 1998-06-17 10:19:26

Ok, nu har jag stirrat mig blind på denna översättningen. Så nu överlåter 
jag detta till er duktiga människor att irriteras över. Btw. har någon
skrivit något "script" för att skapa ett rör mellan ispell och en po fil?
jag har börjat en det är väldigt rått fortfarande (IE. ingen felkontroll)
och jag gör inget med resultatet utan man måste lära sig var alla de
roliga krummelurerna ispell skriver ut betyder.

Martin

===========================================================================
Martin Wahlén		Sound Foundation Inc.	  tel.  (613) 563-2226
mwahlen@soundfound.com 152 Hawthorne Ave.     fax.  (613) 563-2228
www.soundfound.com   K1S 0B3

LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX 

===========================================================================# Swedish translation for the gnome-core module.
# Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-core-0.20\n"
"POT-Creation-Date: 1998-05-25 12:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1998-06-16 00:00+0100\n"
"Last-Translator: Martin Wahlen <mva@sslug.dk>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#. This format string is used, to display the actual day,
#. when showing a vertical panel. For an explanation of
#. this format string type 'man strftime'.
#: applets/gen_util/clock.c:98
msgid ""
"%a\n"
"%b %d"
msgstr ""
"%a\n"
"%b %d"

#. This format string is used, to display the actual day,
#. when showing a horizontal panel.
#: applets/gen_util/clock.c:103
msgid "%a %b %d"
msgstr "%a %b %d"

#: applets/gen_util/clock.c:110
msgid "%I:%M %p"
msgstr "%I:%M %p"

#: applets/gen_util/clock.c:113
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"

#: applets/gen_util/clock.c:254 applets/gen_util/mailcheck.c:588
#: applets/gen_util/printer.c:283
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"

#: applets/gen_util/clock.c:307
msgid "Clock properties"
msgstr "Klockans egenskaper"

#: applets/gen_util/clock.c:359
msgid "Clock"
msgstr "Klocka"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:229
msgid "You have new mail."
msgstr "Du har ny post."

#: applets/gen_util/mailcheck.c:231
msgid "You have mail."
msgstr "Du har post."

#: applets/gen_util/mailcheck.c:233
msgid "No mail."
msgstr "Ingen post."

#: applets/gen_util/mailcheck.c:447
msgid "Notification"
msgstr "Meddelande"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:464
msgid "Select animation"
msgstr "Välj animation"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:487
msgid "Mail check properties"
msgstr "Egenskaper för post kontroll"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:492
msgid "Mail check"
msgstr "Post kontroll"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:528
msgid "Mail check Applet"
msgstr "Post kontrollerings Applet"

#: applets/bussign/bussign.c:226 applets/gen_util/mailcheck.c:529
msgid "(c) 1998 the Free Software Foundation"
msgstr "(c) 1998 the Free Software Foundation"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:531
msgid "Mail check notifies you when new mail is on your mailbox"
msgstr "Post kontroll meddelar dig när du har nya brev i din brevlåda"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:577
msgid "Text only"
msgstr "Bara text"

#: applets/bussign/bussign.c:86 applets/fish/fish.c:313
#: applets/gen_util/mailcheck.c:594 applets/netload/netload.c:337
#: panel/menu.c:585
msgid "About..."
msgstr "Om..."

#: applets/gen_util/main.c:31
msgid "Start in clock mode"
msgstr "Starta i klockläge"

#: applets/gen_util/main.c:32
msgid "Start in mailcheck mode"
msgstr "Starta i postkontroll läge"

#: applets/gen_util/main.c:33
msgid "Start in printer mode"
msgstr "Starta i skrivarläge"

#: applets/gen_util/printer.c:221
msgid "Printer properties"
msgstr "Skrivaregenskaper"

#: applets/gen_util/printer.c:229
msgid "Printer name:"
msgstr "Skrivarnamn:"

#: applets/gen_util/printer.c:233
msgid "Print command:"
msgstr "Skrivarkommando:"

#: applets/gen_util/printer.c:239
msgid "Printer"
msgstr "Skrivare"

#: applets/batmon/batmon.c:93
msgid "Can't open /proc/apm; can't get data."
msgstr "Kan inte öppna /proc/apm; får inte data."

#: applets/batmon/batmon.c:99
msgid "Something wrong with /proc/apm; can't get data."
msgstr "Något är fel på /proc/apm; får inte data."

#: applets/batmon/batmon.c:147
msgid "There is no battery?!?"
msgstr "Inget batteri?!?"

#: applets/batmon/batmon.c:150
msgid "High and charging."
msgstr "Högt och laddas."

#: applets/batmon/batmon.c:153
msgid "High."
msgstr "Högt."

#: applets/batmon/batmon.c:156
msgid "Low and charging."
msgstr "Lågt och laddas."

#: applets/batmon/batmon.c:159
msgid "Low."
msgstr "Lågt."

#: applets/batmon/batmon.c:162
msgid "Critical and charging."
msgstr "Kritiskt och laddas."

#: applets/batmon/batmon.c:165
msgid "Critical!!"
msgstr "Kritiskt!!"

#: applets/batmon/batmon.c:168
msgid "Charging."
msgstr "Laddas."

#: applets/batmon/batmon.c:176
#, c-format
msgid "%d minutes of battery"
msgstr "%d minuter batteritid"

#. would have to be an error
#: applets/batmon/batmon.c:178
msgid "More than 100,000,000 minutes of battery life?!?"
msgstr "Mer än 100 000 000 minuter batteritid?!?"

#: applets/batmon/batmon.c:255
msgid "APM Stats"
msgstr "APM-värden"

#: applets/batmon/batmon.c:271
msgid "Linux APM Driver Version:"
msgstr "Linux APM-drivrutin version:"

#: applets/batmon/batmon.c:283
msgid "APM BIOS Version:"
msgstr "APM BIOS version:"

#: applets/batmon/batmon.c:300
msgid "Battery Status:"
msgstr "Batteristatus:"

#: applets/batmon/batmon.c:324 help-browser/window.c:140
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: applets/bussign/bussign.c:102
msgid "Refresh Image"
msgstr "Återladda bilden"

#: applets/bussign/bussign.c:225
msgid "The Bus Sign Applet"
msgstr "The Bus Sign Applet"

#: applets/bussign/bussign.c:228
msgid ""
"This applet is a total waste of time. Get back to work!\n"
"\n"
"To fill in the sign please see:\n"
"\n"
"http://people.netscape.com/mtoy/sign/index.html"
msgstr ""
"Detta programmet är fullständigt bortkastad tid. Åter gå till arbetet!\n"
"\n"
"För att fylla i skylten se:\n"
"\n"
"http://people.netscape.com/mtoy/sign/index.html"

#: applets/fish/fish.c:65 applets/fish/fish.c:240
#, c-format
msgid "%s the Fish"
msgstr "Fisken %"

#: applets/fish/fish.c:66
#, c-format
msgid "%s the GNOME Fish Says:"
msgstr "GNOME fisken %s säger:"

#: applets/fish/fish.c:106
msgid "GNOME Fish Properties"
msgstr "GNOME fiskens egenskaper"

#: applets/fish/fish.c:111
msgid "Your GNOME Fish's Name:"
msgstr "Namnet på din GNOME fisk:"

#: applets/fish/fish.c:124 panel/launcher.c:329
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: applets/fish/fish.c:243
msgid "(with minor help from George)"
msgstr "(med lite hjälp från George)"

#: applets/fish/fish.c:246
msgid "The GNOME Fish Applet"
msgstr "GNOME fisk"

#: applets/fish/fish.c:249
msgid ""
"This applet has no use what-so-ever. It only takes up disk space and "
"compilation time, and if loaded it also takes up precious panel space and "
"memory. If anyone is found using this applet, he should be promptly sent for "
"a psychiatric evaluation."
msgstr ""
"Denna applet har överhuvudtaget inget användningsområde. Det tar bara upp diskplats och "
"kompileringstid, och om laddat, också dyrbar plats på panelen och i minnet. "
"Om någon påträffas använda detta programmet, bör vedrbörande omgående "
"sändas på psykisk utvärdering."

#: applets/cpuload/cpuload.c:201 applets/fish/fish.c:297
#: applets/netload/netload.c:320
msgid "Can't create applet!\n"
msgstr "Kan inte skapa applet!\n"

#: applets/cpuload/cpuload.c:218 applets/fish/fish.c:320
#: applets/netload/netload.c:343 panel/main.c:413
msgid "Properties..."
msgstr "Egenskaper ..."

#: applets/cpuload/properties.c:59 applets/netload/properties.c:61
msgid "Can't allocate memory for color\n"
msgstr "Kan inte allokera minne till färger\n"

#: applets/cpuload/properties.c:115
msgid "User Load"
msgstr "Användarlast"

#: applets/cpuload/properties.c:120
msgid "System Load"
msgstr "Systemlast"

#: applets/cpuload/properties.c:125 applets/netload/properties.c:129
msgid "Applet Height"
msgstr "Applet-höjd"

#: applets/cpuload/properties.c:131 applets/netload/properties.c:135
msgid "Width"
msgstr "Bredd"

#: applets/cpuload/properties.c:146 applets/netload/properties.c:150
msgid "Update Frequency"
msgstr "Uppdateringsfrekvens"

#: applets/cpuload/properties.c:197
msgid "CPULoad Settings"
msgstr "Inställningar för processorlast"

#: applets/cpuload/properties.c:200 applets/netload/properties.c:252
msgid "General"
msgstr "Generellt"

#: applets/netload/netload.c:260
msgid "Netload Error"
msgstr "Fel i nätverkslast"

#: applets/netload/netload.c:265
msgid "An error occured in the Netload Applet:"
msgstr "En fel uppstod i nätverkslastprogrammet:"

#: applets/netload/netload.c:294
msgid "The GNOME Network Load Applet"
msgstr "GNOME nätverkslast applet"

#: applets/netload/netload.c:297
msgid ""
"This applet is released under the terms and conditions of the GNU Public "
"Licence.This applet shows the load on a network device. It requires the "
"/proc/net/ip_acct interface to be present and set up correctly for the "
"device."
msgstr ""
"Denna appleten levereras under bestämmelserna i GNU Public Licence. "
"Denne appleten visar belastningen på en nätverksenhet. "
"/proc/net/ip_acct gränssnittet måste vara tillgänglit och korrekt uppsatt"
"för att den skall fungera."

#: applets/netload/properties.c:119
msgid "Network Traffic"
msgstr "Nätverkstrafik"

#: applets/netload/properties.c:124
msgid "Traffic bars"
msgstr "Trafikstolpar"

#: applets/netload/properties.c:193
msgid "Device name (like ppp0 or eth0)"
msgstr "Enhetsnamn (som ppp0 eller eth0)"

#: applets/netload/properties.c:201
msgid "Vertical spacing of bars (in kilobytes)"
msgstr "Vertikalt avstånd mellan stolparna (i kilobytes)"

#: applets/netload/properties.c:243
msgid "properties.c: gnome_property_box_new() failed.\n"
msgstr "properties.c: gnome_property_box_new() misslyckades.\n"

#: applets/netload/properties.c:249
msgid "Network Load Settings"
msgstr "Inställningar för nätverkslast"

#: applets/netload/properties.c:258
msgid "Device"
msgstr "Enhet"

#: panel/panel.c:386
msgid "Really log out?"
msgstr "Verkligen logga ut?"

#: panel/panel.c:394
msgid "Ask next time"
msgstr "Fråga nästa gång"

#: panel/panel.c:534
msgid "Remove from panel"
msgstr "Tag bort från panelen"

#: panel/panel.c:542
msgid "Move applet"
msgstr "Flytta applet"

#: panel/panel.c:997
msgid "This panel properties..."
msgstr "Denna panelens inställningar..."

#: panel/menu.c:576 panel/panel.c:1004
msgid "Global properties..."
msgstr "Globalaegenskaper..."

#: panel/panel.c:1011
msgid "Add main menu applet"
msgstr "Lägg till huvudmenyapplet"

#: panel/logout.c:24 panel/menu.c:630 panel/panel.c:1029
msgid "Log out"
msgstr "Logga ut"

#: panel/menu.c:465
msgid "Create swallow applet"
msgstr "Skapa svald applet"

#: panel/menu.c:474
msgid "Title of application to swallow"
msgstr "Namn på applikationen som skall sväljas"

#: panel/menu.c:527
msgid "Add to panel"
msgstr "Lägg till panelen"

#: panel/menu.c:532
msgid "Add applet"
msgstr "Lägg till applet"

#: panel/menu.c:540
msgid "Add main menu"
msgstr "Lägg till huvudmeny"

#: panel/menu.c:547
msgid "Add log out button"
msgstr "Lägg till utloggningsknapp"

#: panel/menu.c:555
msgid "Add drawer"
msgstr "Lägg till låda"

#: panel/menu.c:564
msgid "Add swallowed app"
msgstr "Lägg till svald applikation"

#: panel/menu.c:615
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: panel/menu.c:622
msgid "Lock screen"
msgstr "Lås skärmen"

#. Position frame
#: panel/panel_config.c:112
msgid "Position"
msgstr "Position"

#. Top Position
#: panel/panel_config.c:122
msgid "Top"
msgstr "Överst"

#: panel/panel_config.c:133
msgid "Bottom"
msgstr "Nederst"

#: panel/panel_config.c:144
msgid "Left"
msgstr "Vänster"

#: panel/panel_config.c:155
msgid "Right"
msgstr "Höger"

#. Auto-hide/stayput frame
#: panel/panel_config.c:164
msgid "Minimize Options"
msgstr "Minimeringsalternativ"

#. Stay Put
#: panel/panel_config.c:174
msgid "Explicitly Hide"
msgstr "Göm uttryckligen"

#: panel/panel_config.c:185
msgid "Auto Hide"
msgstr "Göm automatiskt"

#: panel/panel_config.c:239
msgid "Image file"
msgstr "Bildfil"

#: panel/panel_config.c:247
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra..."

#: panel/panel_config.c:257
msgid "Enable Background Image"
msgstr "Sätt på bakgrundsbild"

#: panel/panel_config.c:295
msgid "Panel Configuration"
msgstr "Konfiguration for panelen"

#: panel/panel_config.c:303
msgid "Orientation"
msgstr "Platsering"

#: panel/panel_config.c:310
msgid "Background image"
msgstr "Bakgrundsbild"

#. Animation disable
#: panel/panel_config_global.c:127
msgid "Disable animations"
msgstr "Slå av animationer"

#. AutoHide Animation step_size scale frame
#: panel/panel_config_global.c:135
msgid "Auto-Hide Animation Speed"
msgstr "Animationshastighet vid automatisk gömning"

#. ExplicitHide Animation step_size scale frame
#: panel/panel_config_global.c:144
msgid "Explicit-Hide Animation Speed"
msgstr "Animationshastighet vid explicit gömning"

#. DrawerHide Animation step_size scale frame
#: panel/panel_config_global.c:153
msgid "Drawer Animation Speed"
msgstr "Animationshastighet för låda"

#. Minimize Delay scale frame
#: panel/panel_config_global.c:162
msgid "Auto-Hide Minimize Delay (ms)"
msgstr "Minimeringsväntetid for automatisk gömning (ms)"

#. Minimized size scale frame
#: panel/panel_config_global.c:169
msgid "Auto-Hide Minimized Size (pixels)"
msgstr "Minimerad storlek vid automatisk gömning (bildpunkter)"

#. Tooltips frame
#: panel/panel_config_global.c:211
msgid "Icon Tooltips"
msgstr "Verktygstips för ikoner"

#. Tooltips enable
#: panel/panel_config_global.c:222
msgid "Tooltips enabled"
msgstr "Verktygstips på"

#. Menu frame
#: panel/panel_config_global.c:232
msgid "Menus"
msgstr "Menyer"

#. Small Icons
#: panel/panel_config_global.c:243
msgid "Show small icons"
msgstr "Visa små ikoner"

#. Movement frame
#: panel/panel_config_global.c:253
msgid "Movement"
msgstr "Rörelse"

#. Switched
#: panel/panel_config_global.c:264
msgid "Switched movement"
msgstr ""

#: panel/panel_config_global.c:276
msgid "Free movement (doesn't disturb other applets)"
msgstr "Fri rörelse (stör inte andre applets)"

#. Logout frame
#: panel/panel_config_global.c:286
msgid "Log Out"
msgstr "Logga ut"

#. Prompt before log out
#: panel/panel_config_global.c:297
msgid "Prompt before logout"
msgstr "Fråga innan utloggning"

#: panel/panel_config_global.c:329
msgid "Global Panel Configuration"
msgstr "Global panelkonfigurering"

#: panel/panel_config_global.c:335
msgid "Animation settings"
msgstr "Animationsvärden"

#: help-browser/toc-man.c:24 help-browser/toc2-man.c:27
#: panel/panel_config_global.c:340
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Blandat"

#: panel/launcher.c:268
msgid "App"
msgstr "Applikation"

#: panel/launcher.c:320
msgid "Launcher properties"
msgstr "Egenskaper uppstartaren"

#: panel/launcher.c:330
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#: panel/launcher.c:332
msgid "Execute"
msgstr "Kör"

#: panel/launcher.c:334
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: panel/launcher.c:335
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentation"

#: panel/launcher.c:338
msgid "Run inside terminal"
msgstr "Kör i en terminal"

#: panel/main.c:102
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: panel/main.c:102
msgid "Discard session"
msgstr "Avbryt sessionen"

#: desktop-properties/property-background.c:494
msgid "Color"
msgstr "Färg"

#: desktop-properties/property-background.c:518
msgid "Flat"
msgstr "Platt"

#: desktop-properties/property-background.c:524
msgid "Gradient"
msgstr "Gradient"

#: desktop-properties/property-background.c:539
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikal"

#: desktop-properties/property-background.c:545
msgid "Horizontal"
msgstr "Horisontell"

#: desktop-properties/property-background.c:690
msgid "Wallpaper Selection"
msgstr "Val av bakgrund"

#: desktop-properties/property-background.c:729
msgid "Wallpaper"
msgstr "Bakgrund"

#: desktop-properties/property-background.c:732
msgid " Browse... "
msgstr " Bläddra... "

#: desktop-properties/property-background.c:737
msgid "none"
msgstr "ingen"

#: desktop-properties/property-background.c:781
msgid "Scaled"
msgstr "Skalad"

#: desktop-properties/property-background.c:790
msgid "Scaled (keep aspect)"
msgstr "Skalad (behåll höjd/bredd-förhållandet)"

#: desktop-properties/property-background.c:801
msgid "Centered"
msgstr "Centrerad"

#: desktop-properties/property-background.c:812
msgid "Tiled"
msgstr "Sida-vid-sida"

#: desktop-properties/property-background.c:1006
msgid " Background "
msgstr " Bakgrund "

#: desktop-properties/property-background.c:1057
msgid "Set parameters from saved state and exit"
msgstr "Sätt parametrar från det lagrade läget och avsluta"

#: desktop-properties/property-background.c:1058
msgid "IMAGE"
msgstr "IMAGE"

#: desktop-properties/property-background.c:1058
msgid "Sets the wallpaper to the value specified"
msgstr "Sätter bakgrunden till det specificerade värdet"

#: desktop-properties/property-background.c:1059
#: desktop-properties/property-background.c:1060
msgid "COLOR"
msgstr "FÄRG"

#: desktop-properties/property-background.c:1059
msgid "Specifies the background color"
msgstr "Specificerar bakgrundsfärgen"

#: desktop-properties/property-background.c:1060
msgid "Specifies end background color for gradient"
msgstr "Specificerar bakgrundsfärgen för gradienten"

#: desktop-properties/property-background.c:1061
msgid "ORIENT"
msgstr "ORIENT"

#: desktop-properties/property-background.c:1061
msgid "Gradient orientation: vertical or horizontal"
msgstr "Graderings riktning: vertikal eller horisontal?"

#: desktop-properties/property-background.c:1062
msgid "Use a solid fill for the background"
msgstr "Använd solid bakgrunds färg"

#: desktop-properties/property-background.c:1063
msgid "Use a gradient fill for the background"
msgstr "Avänd gradvis ifylld bakgrund"

#: desktop-properties/property-background.c:1064
msgid "MODE"
msgstr "LÄGE"

#: desktop-properties/property-background.c:1064
msgid "Display wallpaper: tiled, centered, scaled or ratio"
msgstr "Visa bakgrund: sida vid sida, centrerat, skalat eller ratio"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:146
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:148
msgid "Wait"
msgstr "Vänta"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:149
msgid "Min"
msgstr "Min"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:161
msgid "Requires Password"
msgstr "Behöver lösenord"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:170
msgid "Use DPMS"
msgstr "Använd DPMS"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:179
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:187
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:188
msgid "Low"
msgstr "Låg"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:234
msgid "Screensavers"
msgstr "Skärmsläckare"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:246
msgid "Setup..."
msgstr "Inställningar..."

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:250
msgid "Test"
msgstr "Test"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:356
msgid " Screensaver "
msgstr " Skärmsläckare "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:156
msgid "XLockMore Properties"
msgstr "XLockMores egenskaper"

#: desktop-properties/xlockmore.cc:174
msgid " OK "
msgstr " OK "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:175
msgid " Apply "
msgstr " Använd "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:176
msgid " Cancel "
msgstr " Avbryt "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:177
msgid " Defaults "
msgstr " Förhandsval "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:178 help-browser/window.c:174
#: help-browser/window.c:199
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: desktop-properties/xlockmore.cc:183 desktop-properties/xlockmore.cc:195
msgid " Mode "
msgstr " Läge "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:184
msgid " XLockMore "
msgstr " XLockMore "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:193
msgid " Options "
msgstr " Alternativ "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:194
msgid " Preview "
msgstr " Förhandsvisning "

#. Auto repeat
#: desktop-properties/property-keyboard.c:160
msgid "Auto-repeat"
msgstr "Auto-repetering"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:179
msgid "Enable auto-repeat"
msgstr "Slå på auto-repetering"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:186
msgid "Repeat rate"
msgstr "Repeteringshastighet"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:207
msgid "Repeat delay"
msgstr "Väntetid för repetering"

#. Keyboard click
#: desktop-properties/property-keyboard.c:235
msgid "Keyboard click"
msgstr "Tangentbords Klick"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:254
msgid "Click on keypress"
msgstr "Klicka vid tangentnedslag"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:261
msgid "Click volume"
msgstr "Klickvolym"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:291
msgid "Keyboard"
msgstr "Tangentbord"

#. Mouse buttons
#: desktop-properties/property-mouse.c:201
msgid "Mouse buttons"
msgstr "Musknappar"

#: desktop-properties/property-mouse.c:210
msgid "Left handed"
msgstr "Vänsterhänt"

#: desktop-properties/property-mouse.c:212
msgid "Right handed"
msgstr "Högerhänt"

#. Mouse motion
#: desktop-properties/property-mouse.c:229
msgid "Mouse motion"
msgstr "Musrörelse"

#: desktop-properties/property-mouse.c:241
msgid "Acceleration"
msgstr "Acceleration"

#: desktop-properties/property-mouse.c:241
msgid "Fast"
msgstr "Fort"

#: desktop-properties/property-mouse.c:241
msgid "Slow"
msgstr "Långsam"

#: desktop-properties/property-mouse.c:253
msgid "Threshold"
msgstr "Tröskel"

#: desktop-properties/property-mouse.c:253
msgid "Large"
msgstr "Stor"

#: desktop-properties/property-mouse.c:253
msgid "Small"
msgstr "Liten"

#: desktop-properties/property-mouse.c:260
msgid "Mouse"
msgstr "Mus"

#: desktop-properties/app-mouse.c:11
msgid "Mouse Properties"
msgstr "Musegenskaper"

#: desktop-properties/app-keyboard.c:11
msgid "Keyboard Properties"
msgstr "Tangentbordsegenskaper"

#: desktop-properties/app-background.c:15
msgid "Background Properties"
msgstr "Bakgrundsegenskaper"

#: gsm/main.c:40
msgid "[SESSION]"
msgstr "[SESSION]"

#: gsm/save-session.c:35
msgid "Kill session"
msgstr "Avbryt session"

#: gsm/save-session.c:82
msgid "save-session: couldn't connect to session manager\n"
msgstr "save-session: kunde inte koppla till sessionshanteraren\n"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:82
msgid "X"
msgstr "X"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:82
msgid "X position of window"
msgstr "Fönstrets X-position"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:83
msgid "Y"
msgstr "Y"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:83
msgid "Y position of window"
msgstr "Fönstrets Y-position"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:84
msgid "WIDTH"
msgstr "BREDD"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:84
msgid "Width of window"
msgstr "Fönstrets bredd"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:85
msgid "HEIGHT"
msgstr "HÖJD"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:85
msgid "Height of window"
msgstr "Fönstrets höjd"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:86
msgid "Debug level"
msgstr "Nivå för avlusning (debugging)"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:94
msgid "[URL]"
msgstr "[URL]"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:332
msgid "Gnome Help Browser"
msgstr "Gnome Hjälp Läsare"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:335
msgid ""
"GNOME Help Browser allows easy access to various forms of documentation on "
"your system"
msgstr ""
"GNOME Hjälp läsare ger dig enkel tillgång till olika typer av dokumentation"
"på ditt system"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:557
msgid "History size"
msgstr "Historikstorlek"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:558
msgid "History file"
msgstr "Historikfil"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:559
msgid "Cache size"
msgstr "Storlek på cache"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:560
msgid "Cache file"
msgstr "Cachefil"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:561
msgid "Bookmark file"
msgstr "Bokmärkesfil"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:567
msgid "Man Path"
msgstr "Sökväg till manualsidor"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:568
msgid "Info Path"
msgstr "Sökväg till infosidor"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:569
msgid "GNOME Help Path"
msgstr "Sökväg till GNOME Hjälp"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:644
msgid "Gnome Help Configure"
msgstr "Ställ in Gnome Hjälp"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:647
msgid "History and cache"
msgstr "Historik och cache"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:648
msgid "Paths"
msgstr "Sökvägar"

#: help-browser/window.c:125
msgid "New window"
msgstr "Nytt fönster"

#: help-browser/window.c:125
msgid "Open new browser window"
msgstr "Öppna nytt fönster"

#: help-browser/window.c:130
msgid "Add Bookmark"
msgstr "Lägg till bokmärke"

#: help-browser/window.c:130
msgid "Add bookmark"
msgstr "Lägg till bokmärke"

#: help-browser/window.c:135
msgid "Configure"
msgstr "Inställning"

#: help-browser/window.c:140
msgid "Close window"
msgstr "Stäng fönster"

#: help-browser/window.c:145
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: help-browser/window.c:145
msgid "Exit all windows"
msgstr "Stäng alla fönster"

#: help-browser/window.c:154
msgid "About"
msgstr "Om"

#: help-browser/window.c:154
msgid "Info about this program"
msgstr "Info om detta programmet"

#: help-browser/window.c:164 help-browser/window.c:194
msgid "History"
msgstr "Historik"

#: help-browser/window.c:164 help-browser/window.c:194
msgid "Show History Window"
msgstr "Visa historikfönstret"

#: help-browser/window.c:166
msgid "Bookmarks"
msgstr "Bokmärken"

#: help-browser/window.c:166 help-browser/window.c:196
msgid "Show Bookmarks Window"
msgstr "Visa bokmärkesfönstret"

#: help-browser/window.c:172
msgid "File"
msgstr "Arkiv"

#: help-browser/window.c:173
msgid "Window"
msgstr "Fönster"

#: help-browser/window.c:181
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"

#: help-browser/window.c:182
msgid "Go to the previous location in the history list"
msgstr "Gå till föregående plats i historiklistan"

#: help-browser/window.c:184
msgid "Forward"
msgstr "Framåt"

#: help-browser/window.c:185
msgid "Go to the next location in the history list"
msgstr "Gå till nästa plats i historiklistan"

#: help-browser/window.c:188
msgid "Reload"
msgstr "Läs in på nytt"

#: help-browser/window.c:191
msgid "Index"
msgstr "Index"

#: help-browser/window.c:191
msgid "Show Documentation Index"
msgstr "Visa index över dokumentation"

#: help-browser/window.c:196
msgid "BMarks"
msgstr "BMärken"

#: help-browser/window.c:199
msgid "Help on Help"
msgstr "Hjälp om Hjälp"

#: help-browser/gnome-helpwin.c:214
msgid "<body><h2>Error: file not found</h2></body>"
msgstr "<body><h2>Fel: hittar inte fil</h2></body>"

#: help-browser/bookmarks.c:218
msgid "Bookmark"
msgstr "Bokmärke"

#: help-browser/bookmarks.c:218
msgid "Page Title"
msgstr "Sidtittel"

#: help-browser/bookmarks.c:228
msgid "Gnome Help Bookmarks"
msgstr "Bokmärken till Gnome Hjälp"

#. Buttons
#: help-browser/bookmarks.c:238
msgid "Remove"
msgstr "Tag bort"

#: help-browser/history.c:255
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: help-browser/history.c:255
msgid "Last"
msgstr "Sista"

#: help-browser/history.c:255
msgid "Count"
msgstr "Tal"

#: help-browser/history.c:268
msgid "Gnome Help History"
msgstr "Historik för Gnome Hjälp"

#: help-browser/toc-man.c:18 help-browser/toc2-man.c:21
msgid "User Commands"
msgstr "Användarkommandon"

#: help-browser/toc-man.c:19 help-browser/toc2-man.c:22
msgid "System Calls"
msgstr "Systemanrop"

#: help-browser/toc-man.c:20 help-browser/toc2-man.c:23
msgid "Library Functions"
msgstr "Biblioteksfunksioner"

#: help-browser/toc-man.c:21 help-browser/toc2-man.c:24
msgid "Special Files"
msgstr "Specialfiler"

#: help-browser/toc-man.c:22 help-browser/toc2-man.c:25
msgid "File Formats"
msgstr "Filformat"

#: help-browser/toc-man.c:23 help-browser/toc2-man.c:26
msgid "Games"
msgstr "Spel"

#: help-browser/toc-man.c:25 help-browser/toc2-man.c:28
msgid "Administration"
msgstr "Administration"

#: help-browser/toc-man.c:26 help-browser/toc2-man.c:29
msgid "man9"
msgstr "man9"

#: help-browser/toc-man.c:27 help-browser/toc2-man.c:30
msgid "mann"
msgstr "mann"

#: help-browser/toc-man.c:28 help-browser/toc2-man.c:31
msgid "manx"
msgstr "manx"

#. Add one new item for each type
#. This really should iterate through the toc_config list
#. MAN PAGES
#: help-browser/toc.c:134
msgid "Man Pages"
msgstr "Manualsidor"

#. INFO PAGES
#: help-browser/toc.c:146
msgid "Info Pages"
msgstr "Infosidor"

#. GNOME HELP
#: help-browser/toc.c:158
msgid "GNOME Help"
msgstr "GNOME Hjälp"

#: help-browser/visit.c:83
msgid "<BODY>Could not load default TOC page</BODY>"
msgstr "<BODY>Kan inte ladda förvald innehålls förteckning</BODY>"

#: help-browser/visit.c:101
msgid "<BODY>Unknown TOC argument</BODY>"
msgstr "<BODY>Okänt argument till innehållsförteckningen</BODY>"

#~ msgid "Apply"
#~ msgstr "Använd"

#~ msgid "Speed"
#~ msgstr "Fart"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.