Re: GNOME-CORE 0.20

From: Göran Uddeborg (gvran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-06-17 22:07:32

Fredrik Roubert tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > #: panel/menu.c:465
> > msgid "Create swallow applet"
> > msgstr "Skapa svald applet"
> 
> Humm, borde man inte skriva "Skapa en svald applet", eller?

Jag såg det inte förrän nu, men vad är det man gör?  Det är inte så
att man skapar en applet som SVÄLJER?  Har du kollat?

> Men, i strid med vad Tomas skrev häromdagen, så undrar jag om vi
> verkligen inte skulle ge oss på att även förbättra.

I första hand så bör vi nog göra detta genom att kommentera till
respektive programförfattare när de är inkonsistenta, så att även
orginalet blir enhetligt.  Sedan tycker jag kanske inte att vi behöver
vara rädda för att göra småjusteringar av det här slaget också om vi
vill, men det primära bör vara att få orginalet rätt.  Sedan kan det
naturligtvis finnas stilistiska skäl till att ha olika ord för samma
sak i olika sammanhag.  Så vi får ju vara varsamma om vi skall in och
ändra.

Sedan är det en bra fråga om det finns någon betydelseskillnad mellan
orden "egenskap", "konfigurering", och "inställning".  För mig så är
"egenskap" inte nödvändigtvis modifierbar, vilket de andra två är.
"Konfigurering" har ju fördelen att ligga nära ett engelskt ord som
används i samma sammanhang, så det kanske är det som är minst risk att
missförstås?  Vad används i andra program?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.