Re: Fil- eller Arkivmeny

From: Fredrik Roubert (roubert_at_df.lth.se)
Date: 1998-06-16 22:49:42

On Tue, 16 Jun 1998, Tomas Gradin wrote:

> Hmm, arkivskåp heter ju "filing cabinet", så det borde heta "filing" i
> stället för bara "file" om det är arkiv man avser. "File" betyder ju "en
> enhet i ett arkiv", så att säga. 

Ur "Oxford Advanced Learner's Dictionary":

file(2) n /1 a/ any of various types of drawer, shelf, holder, cover, box,
etc, usu with a wire or metal rod for keeping loose papers together and in
order, for reference purposes

Alltså är "File" ett ganska bra namn på menyn, det är kort också.

> Men det är kanske lika bra med "Arkiv".

Jo, det är det nog.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se      2:200/127.3@fidonet       222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr/ --==================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.