Libc 2.0.3 inskickad.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-05-27 22:45:20

Jan D. tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Jag har skickat in libc 2.0.3.  Jag översatte signaler enligt Görans
> förslag med dessa undantag:
Jag har nu (sent om sider) tagit med det här i ordlistan också.

> SIGINT:    "Avbruten (SIGINT)"
> SIGABRT:   "Avbruten (SIGABRT)"

Skulle vi förresten inte kunna hantera de här avbrotten analogt med de
olika sätten att stoppa:

	SIGINT:    "Avbruten"
	SIGABRT:   "Avbruten (SIGABRT)"

Detta i avvaktan på en översättning av "Aborted" som vi är nöjda med.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.