Libc 2.0.3 inskickad.

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-05-11 20:57:47

Hej.

Jag har skickat in libc 2.0.3.  Jag översatte signaler enligt Görans
förslag med dessa undantag:

SIGINT:    "Avbruten (SIGINT)"
SIGABRT:   "Avbruten (SIGABRT)"
SIGCHLD:   "Barnstatus ändrad"
SIGVTALRM: "Alarmklocka - virtuell tid"

De två sista enligt förslag från Peter Nilsson.

Jag antar vi får rösta om SIGABRT om vi inte kan hitta något bra som
alla kan acceptera.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.