Re: QP (var Re: gcal 2.40)

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-05-26 21:48:14

> 
> Läs då detta, som är ur *standarderna* HTML/3.0 och HTTP/1.0:
> 
> HTML/3.0:

Mindre detalj, HTML 3.0 är ingen standard.  Men HTTP 1.0 är det,
så effekten blir samma.

> Således, en URI av typen <http://www.lysator.liu.se/åttabitars/> är ingen URL 
> enligt RFC 1738, men väl en acceptabel adress i en A-tag i ett HTML-dokument.

Se där, man lär sig så länge man lever.

> Att Netscape då inte klarar det är en klar bugg.

Att inte implementera standarder korrekt är en bugg, ja.  Applicera
samma fina slutledning på QP som är en standard lika mycket som HTTP 1.0.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.