Re: gcal 2.40

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-05-21 22:15:24

Tomas Gradin tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Rent allmänt så anser jag att man ställer värden, man sätter dem inte. 

Sant. Det är nog svengelska.

> Dessutom är ditt prepositionsval märkligt. Jag föreslår detta:

"över" menar du. Jag tänkte analogt med "beskrivning över ngt.". Det
är ju en textgrafik som beskriver månens fas.

> Ställ höjden på textgrafiken för månens fas

Men för all del, det går bra så också.

> Du kan inte använda ett ord i obestämd form som objekt i detta sammanhang, 
> därav "textgrafiken".

Det kan jag visst, jag gjorde det just! :-) Den förhärskande skolan i
Sverige är ju deskriptiv snarare än preskriptiv.

Annars är det ju ett ämne vi varit inne på tidigare. I det aktuella
fallet så har jag inga problem med ditt förslag. Korthetsargumentet
är inte tillämpligt i det här fallet. Så du Johan behöver inte vänta
på att tråden som jag tar upp igen skall dö ut.

Däremot får du Tomas gärna utveckla vad du menar med att man inte "kan"
använda obestämd form. Var det bara en retoriskt motiverad
formulering, eller menar du att det faktiskt är fel? Jag kan
fortfarande inte riktigt förstå det resonemanget. Betydelsen blir
lite olika, men båda betydelserna blir rätt i det aktuella fallet.

Om man säger

 Ställ höjden på textgrafiken för månens fas

så antyder man även att det kommer att produceras sådan grafik, och
att det bara är EN.

Om man däremot säger

 Ställ höjden på textgrafik för månens fas

så gör man inte det. Tänka dig t.ex. ett "all" eller "eventuell" före
"textgrafik". Min ursprungliga formulering skulle alltså kunna
förlängts till

 Ställ höjden på eventuell textgrafikbeskrivning över månens fas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.