Re: gcal 2.40

From: Johan Linde (jl_at_theophys.kth.se)
Date: 1997-05-23 16:09:12

>> N msgid "Emo"
>> N msgstr "Emo"
>
>Vad handlar det här om? Några av de följande är lika kryptiska.

"Emo", "Int" och "Phy" står för "emotional", "intellectual" och "physical".
De är de tre biorytmerna. Jag vet faktiskt inte riktigt vad de heter på
svenska, men jag satsade på "emotionell", "intellektuell" och "fysisk".

>Rent allmänt så anser jag att man ställer värden, man sätter dem inte.
>Dessutom är ditt prepositionsval märkligt. Jag föreslår detta:
>
>Ställ höjden på textgrafiken för månens fas
>
>Du kan inte använda ett ord i obestämd form som objekt i detta sammanhang,
>därav "textgrafiken".
>

Man "ställer" väl inte ett värde? "Ställer in" heter det väl, om nu "sätta"
är svengelska. Så det borde vara

Ställ in höjden på textgrafiken för månens fas

Å andra sidan har jag en känsla av att vi har använt "sätta" ungefär 4711
ggr tidigare...


=============================================================================
Johan Linde           |      Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |      Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.