QP (var Re: gcal 2.40)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-05-21 22:42:19

David tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Suck.  RFCerna förbjuder åttabitstrafik och en hel del MTAer stryker
> topbiten utan att tveka.

Vissa är värre än så och returnerar brevet om det finns någon satt.

> Men det stör mig inte nämnvärt om du väljer
> att skicka åttabitstext, men att inte kunna koda av något som har
> varit en standard sedan april 1994 är slött.

Jag tror inte det hjälper Tomas om vi skickar åttabitarstecken.  Jag
skickar alltid mina brev till listan okodade, men när de kommer
tillbaka är de kodade.  Förmodligen är det listbetjänten, som gör det,
men det kan ju vara någon MUA på vägen också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.