gcal 2.40

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-05-21 07:51:57

Jag har bytt OS, så jag har inte haft tid att kommentera på ett litet
tag, men bättre sent än aldrig.

Johan Linde tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> N msgid "             = Set height of the moonphase text graphics"
> N msgstr "             = Sätt höjden på månfasens textgrafik"

Den svenska texten säger att det är månfasen som har textgrafik, något
som kan men inte måste läsas in i orginalet. Jag skulle föreslå

	Sätt höjden på textgrafik över månfas

> N msgid "              %-3s = %d...%d  Total number of lines"
> N msgstr "              %-3s = %d...%d  Totala antalet rader"

Alternativt förslag (smaksak m.a.o): Totalt radantal

> N msgid "Emo"
> N msgstr "Emo"

Vad handlar det här om? Några av de följande är lika kryptiska.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.