Re: Ny gettext version

From: Thomas Olsson (CID95THO_at_lustudat.student.lu.se)
Date: 1997-04-07 23:07:36

> # Swedish messages for gettext
> # Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
> # Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.

Copyright-c:et.

> #: src/msgcmp.c:185
>
> "translated each and every message in your program. Where an exact match\n"
> "cannot be found, fuzzy matching is used to produce better diagnostics.\n"
> "har översatt alla strängar i programmet. Om en exakt likhet inte kan\n"
> "hittas så används luddig jämförelse för att ge bättre felmeddelanden.\n"
> #: src/msgcmp.c:354 src/msgfmt.c:624 src/msgmerge.c:489 src/xgettext.c:1059
> msgid "duplicate message definition"
> msgstr "meddelandedefinitionen är duplicerad"> #: src/msgcomm.c:358
> #, c-format
> msgid "impossible selection criteria specified (%d < n < %d)"
> msgstr "omöjligt urvalskriterium givet (%d < n < %d)"

Kanske göra det ännu tydligare och skriva "...urvalskriterium angivet..."

> #: src/msgcomm.c:398
>
> " -f, --files-from=FILE     get list of input files from FILE\n"
> " -f, --files-from=FIL     hämta lista av infiler från FIL\n"

Heter det "lista av"? Tycker det låter konstigt. Jag kanske är miljöskadat, men jag skulle säga "lista över" eller "lista på".

> #: src/msgfmt.c:470
> #, c-format
> msgid "domain name \"%s\" not suitable as file name"
> msgstr "domännamnet \"%s\" är inte lämpligt som filnamn"

Vad lustigt att originalet använder citationstecken!

> #: src/msgfmt.c:569
> msgid "some header fields still have the initial default value"
> msgstr "vissa huvudrader har kvar initiala standardvärden"
> 
> #: src/msgfmt.c:579
> #, c-format
> msgid "field `%s' still has initial default value"
> msgstr "huvudrad \"%s\" har kvar initialt normalvärde"

Normalvärde eller standardvärde? Jag tycker standardvärde.

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.