Re: Ny version av wdiff.

From: Thomas Olsson (CID95THO_at_lustudat.student.lu.se)
Date: 1997-04-07 23:07:38

> # Swedish messages for wdiff
> # Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
> # Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.

Copyright-C:et. 

> #: src/unify.c:388
> #, c-format
> msgid "Unable to open `%s'"
> msgstr "Kan inte öppna \"%s\"."

Du har lagt till en punkt i slutet.

> #: src/unify.c:550
> #, c-format
> msgid "Invalid unified diff header at line %ld"
> msgstr "Korrupt huvud för sammanslagen skillnad på rad %ld."

dito

Jag ser att du har gjort det på en massa ställen. Är det en "feature"? Hur som äm så skriver jag i slutet av detta mail ut alla rader jag hittade som hade en punkt i slutet där inte originalet hade det.

> #: src/wdiff.c:245
> msgid "Could not access the termcap data base."
> msgstr "Kan inte läsa termcap-databasen."

På alla andra ställen har du satt "termcap" inom citationstecken. Varför inte här?

> #: src/wdiff.c:1107
>
> " -t, --terminal       use termcap as for terminal displays\n"
> " -t, --terminal       använd \"termcap\" för att markera ord\n"

Förstår i och för sig inte vad de menar, men det låter ändå inte som om det översatta betyder samma sak....

Rader med en extra punkt i slutet:
unify.c:388
	550
	592
	623
	667
	722

Dessutom saknas det på:
wdiff.c:1289

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.