Re: Ny gettext version

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-04-08 20:43:47

Thomas Olsson tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Heter det "lista av"? Tycker det låter konstigt. Jag kanske är
> miljöskadat, men jag skulle säga "lista över" eller "lista på".

"Lista på" är väl ett exempel på att "på" används i tid och otid
numera.  Jag har själv inget emot "lista av" i det här fallet, men
skulle också kunna valt "lista över" eller kanske "lista med".  Det
senare får en något annan nyans i betydelsen, men den betydelsen
stämmer också i det här fallet.

> > #: src/msgfmt.c:579
> > #, c-format
> > msgid "field `%s' still has initial default value"
> > msgstr "huvudrad \"%s\" har kvar initialt normalvärde"
> 
> Normalvärde eller standardvärde? Jag tycker standardvärde.

Jag håller med om att "normalvärde" kanske inte är så lyckat i det här
fallet, eftersom det inte är "normalt" att "default value" är kvar.
Rent betydelsemässigt vore "skönsvärde" utmärkt, men om du inte vill
använda det ovanliga ordet är nog "standardvärde" att föredra här..  En
tredje möjlighet vore ersätta hela "initialt normalvärde" med
"ursprungsvärde".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.