Re: textutils-kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-02 14:00:27

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: textutils-kommentarer 
   Date:   Wed, 02 Apr 1997 14:00:27 +0200
   ------


>PA> " -d  samma som -t u2, välj osignerade decimala korta\n"
>
>Men "osignerade"? Inte säger man väl så på svenska? Jag tänker på
>checkar och tavlor, men inte på tal. "Teckenlösa" kan jag tänka mig;
>även om det kan leda folk fel så tror jag mig ha hört det. "Naturliga
>tal" hade varit bäst, men då ingår ju inte nollan, så det spricker.
>
>Vad säger ni andra? "Teckenlösa", "osignerade" eller något bättre?

Jag röstar för "utan tecken".

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.