Re: textutils-kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-02 13:25:14

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: textutils-kommentarer 
   Date:   Wed, 2 Apr 1997 13:25:14 +0200
   ------

PA> Min ståndpunkt i denna lilla kontrovers får nog trots allt bli att
PA> det short bör översättas 

Bravo! Jag håller med.

PA> och att det i sitt sammanhang framgår vad det hanlar om.

PA> " -c  samma som -t c, välj ASCII-tecken eller bakstrecks escapes\n"

Vi har efter tidigare diskussioner oftast översatt "escaped
characters" med "skyddade tecken". Jag tycker att du kan använda det
här också:

" -c  samma som -t c, välj ASCII-tecken eller skyddade tecken\n"

eller kanske "\"skyddade\" tecken". Och om du vill behålla din
svensk-engelska hybrid (vilket kan vara motiverat ur kommunikativ
synvinkel -- mottagarna kanske förstår det bättre), så skall den
skrivas ihop: "bakstrecks-escape".

PA> " -d  samma som -t u2, välj osignerade decimala korta\n"

Men "osignerade"? Inte säger man väl så på svenska? Jag tänker på
checkar och tavlor, men inte på tal. "Teckenlösa" kan jag tänka mig;
även om det kan leda folk fel så tror jag mig ha hört det. "Naturliga
tal" hade varit bäst, men då ingår ju inte nollan, så det spricker.

Vad säger ni andra? "Teckenlösa", "osignerade" eller något bättre?

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.