Sh-utils 1.15a

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-26 12:36:58

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Sh-utils 1.15a
   Date:   Wed, 26 Mar 1997 12:36:58 +0100 (MET)
   ------

Jag fortsätter mina försök att titta på översättningar som skickades
för länge sedan. Har nu kommit till sh-utils 1.15a. Jag hittade ett
par detaljer som ingen annan nämnt vad jag kan se.

> #: src/chroot.c:43
> msgid ""
> "Run COMMAND with root directory set to NEWROOT.\n"
> "\n"
> "   --help    display this help and exit\n"
> "   --version  output version information and exit\n"
> "\n"
> "If no command is given, run ``${SHELL} -i'' (default: /bin/sh).\n"
> msgstr ""
> "Kör KOMMANDO med root-katalog satt till NYROOT\n"
> "\n"
> " --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
> " --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> "Om inget kommando angetts kör \"${SHELL} -i\" (standard: /bin/sh).\n"

Den här översättningen väcker en fundering hos mig. När det gäller
roten i filträdet så associerar åtminstone jag till det svenska "rot"
lika mycket som "root". Så jag skulle kunna tänka mig en översättning
enligt:

	"Kör KOMMANDO med rotkatalog satt till NYROT\n"

Håller ni med?

Det är skillnad på ANVÄNDAREN "root". Där är det ett namn, som inte
skall översättas. I det fallet har det ju inte speciellt mycket med
rötter att göra heller. (Som kuriosa: Någon som vet varför
användarnamnet är som det är?)

> "Om FIL inte är angiven, använd %s. %s som FIL är vanligt.\n"
> "Om ARG1 ARG2 är angivna, antas -m: \"är jag\" eller \"mamma gillar\" är vanligt.\n"

Skall det verkligen vara kommatecken mellan "angivna" och "antas". Det
känns fel tycker jag?

"gillar mamma" är väl bättre svensk ordföljd.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.