Re: ÷versttning av textutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-14 14:18:32

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: Re: ÷vers”ttning av textutils
   Date:   Fri, 14 Mar 1997 14:18:32 +0100
   ------

>Föresten: hur vet jag när auditoriet godkänt översättningen?
>

När man fått ett antal synpunkter på översättningen är det normala att man
skickar in en ny version av översättningen tillsammans med en lista över
ändringarna. Sedan får man kanske nya synpunkter och skickar senare in
ytterligare en version osv. ett par tre gånger.

Det är ingen som explicit säger att nu är det klart, men efter ett tag dör
debatten ut, och då får man anse sig vara färdig.

/Johan

=============================================================================
Johan Linde           |      Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |      Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.