Hello 1.3.10

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-04 22:29:23

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Hello 1.3.10
   Date:   Tue, 4 Mar 1997 22:29:23 +0100 (MET)
   ------

> "Copyright (C) %s Free Software Fondation, Inc.\n"

Eftersom vi ändå förutsätter Latin-1 så har vi tidigare sagt att vi
kan använda copyrightsymbolen därifrån (©) istället för det där c:et
inom parenteser.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.