Hello 1.3.10

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-03 20:37:40

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
   Subject: Hello 1.3.10
   Date:   Mon, 03 Mar 1997 20:37:40 +0100
   ------

Hej igen!

Då kommer en ny hello också.

/Thomas

Först sånt som är ädrat/nytt från 1.3.9:

#. Print help info and exit.
#: src/hello.c:158
#, c-format
msgid ""
"This is GNU Hello, THE greeting printing program.\n"
"Usage: %s [OPTION]\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
" -v, --version    display version information and exit\n"
" -t, --traditional  use traditional greeting format\n"
" -m, --mail     print your mail\n"
"\n"
"Report bugs to bug-gnu-hello@prep.ai.mit.edu.\n"
msgstr ""
"Detta är GNU Hello, PROGRAMMET för hälsningsutskrifter.\n"
"Användning: %s [FLAGGA]\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -v, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
" -t, --traditional  använd traditionellt hälsningsformat\n"
" -m, --mail     skriv ut dina brev\n"
"\n"
"Rapportera fel till bug-gnu-hello@prep.ai.mit.edu. \n"
"Kommentarer om översättningen skickas till sv@li.org\n"


#: src/hello.c:177
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A\n"
"PARTICULAR PURPOSE. You may redistribute copies of GNU %s under the terms\n"
"of the GNU General Public License.\n"
"For more information about these matters, see the file named COPYING.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) %s Free Software Fondation, Inc.\n"
"Det finns INGEN SOM HELST garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller \n"
"LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Du får lov att distribuera kopier\n"
"av GNU %s enligt GNU General Public License.\n"
"För mer information om gällande regler, se filen COPYING.\n"


#: src/hello.c:237
#, c-format
msgid "%s: cannot find your mail spool file.\n"
msgstr "%s: kan inte hitta din brevlåda.\n"


Hela alltet:

# Hello version 1.3.10
# Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.
# Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>, 1997.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Hello 1.3.10\n"
"PO-Revision-Date: 1997-03-03 20:00 +01:00\n"
"Last-Translator: Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/getopt.c:582
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: src/getopt.c:606
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: src/getopt.c:611
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: src/getopt.c:628 src/getopt.c:801
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: src/getopt.c:657
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: src/getopt.c:661
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: src/getopt.c:687
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: src/getopt.c:690
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: src/getopt.c:721 src/getopt.c:850
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: src/getopt.c:767
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: src/getopt.c:786
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: src/hello.c:147
msgid "Too many arguments\n"
msgstr "För många argument\n"

#: src/hello.c:148
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information\n"

#. Print help info and exit.
#: src/hello.c:158
#, c-format
msgid ""
"This is GNU Hello, THE greeting printing program.\n"
"Usage: %s [OPTION]\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
" -v, --version    display version information and exit\n"
" -t, --traditional  use traditional greeting format\n"
" -m, --mail     print your mail\n"
"\n"
"Report bugs to bug-gnu-hello@prep.ai.mit.edu.\n"
msgstr ""
"Detta är GNU Hello, PROGRAMMET för hälsningsutskrifter.\n"
"Användning: %s [FLAGGA]\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -v, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
" -t, --traditional  använd traditionellt hälsningsformat\n"
" -m, --mail     skriv ut dina brev\n"
"\n"
"Rapportera fel till bug-gnu-hello@prep.ai.mit.edu. \n"
"Kommentarer om översättningen skickas till sv@li.org\n"

#: src/hello.c:177
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A\n"
"PARTICULAR PURPOSE. You may redistribute copies of GNU %s under the terms\n"
"of the GNU General Public License.\n"
"For more information about these matters, see the file named COPYING.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) %s Free Software Fondation, Inc.\n"
"Det finns INGEN SOM HELST garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller \n"
"LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Du får lov att distribuera kopier\n"
"av GNU %s enligt GNU General Public License.\n"
"För mer information om gällande regler, se filen COPYING.\n"

#: src/hello.c:215
#, c-format
msgid "%s: Who are you?\n"
msgstr "%s: Vem är du?\n"

#: src/hello.c:237
#, c-format
msgid "%s: cannot find your mail spool file.\n"
msgstr "%s: kan inte hitta din brevlåda.\n"

#: src/hello.c:281
msgid "Nothing happens here."
msgstr "Här händer inget."

#: src/hello.c:287
msgid "hello, world\n"
msgstr "hej, världen\n"

#: src/hello.c:289
msgid "Hello, world!"
msgstr "Hej, världen!"

#: src/hello.c:304
#, c-format
msgid "%s: virtual memory exhausted\n"
msgstr "%s: virtuellt minne slut\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.