Re: textutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-03 13:34:21

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
   Subject: Re: textutils
   Date:   Mon, 3 Mar 1997 13:34:21 +0100 (MET)
   ------

On Sun, 2 Mar 1997, Peter Antman wrote:

> Dessutom skulle jag vilja höra lite om era erfarenheter av de paket ni
> översatt. 

Det finns en ordlista över ord som är vanligt förekommande och inte helt
uppenbara vad de bör översättas med. Har du sett den? Det är ju bra om
alla program i möjligaste mån använder samma nomenklatur.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se      2:200/127.3@fidonet       222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr/ --==================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.