textutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-02 17:39:53

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Peter Antman <peter.antman@abc.se>
   Subject: textutils
   Date:   Sun, 2 Mar 1997 17:39:53 +0100 (MET)
   ------

Hej, eftersom ingen tagit sig an texutils tänkte jag att jag kanske kunde göra
det om ingen avråder. Har själv ingen aning om vad det kräver i arbetsinsats
(drygt 200 entries).

Dessutom skulle jag vilja höra lite om era erfarenheter av de paket ni
översatt. En snabb undersökning ger vid handen att ytterst få paket som i
praktiken finns översatta finns tillgängliga som officiella GNU-releaser. 

diffutils, findutils, grep, hello, m4, ptx, recode, wdiff (alltså över hälften
av de översatta programmen) har inte kommit ut med nya versioner sedan 1994;
eller har ej anpassats till intl.Hur känns det att ha gjort översättningar som
ingen ännu kan använda? Hur kollar ni om det verkligen fungerar?

Själv har jag lyckats installera fileutils, sh-utils och gettext med stöd för
svenska. tar däremot tycks vara helt trasig från version 1.11.8 till 1.11.14.


---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.