Re: textutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-03 14:20:23

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Peter Antman <peter.antman@abc.se>
   Subject: Re: textutils
   Date:   Mon, 3 Mar 1997 14:20:23 +0100 (MET)
   ------

>   ------
 
> Det finns en ordlista över ord som är vanligt förekommande och inte helt
> uppenbara vad de bör översättas med. Har du sett den? Det är ju bra om
> alla program i möjligaste mån använder samma nomenklatur.
Joda, jag har sett den. Den här kompendievarianten som står om i gettexts
manual - funkar det och har vi någon sådan; eller är det bara en ide än så
länge?
---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.