Re: libc

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-13 12:36:13

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: Re: libc
   Date:   Mon, 13 Jan 1997 12:36:13 +0100
   ------

>JD> Inte annat än att jag översatt broadcast med utsändning. Finns
>>JD> det bättre förslag? Utspridning funderade jag ett tag på men
>JD> förkastade det.
>
>Våra nordiska kollegor använder ju "kringkastning", och även om det
>känns ovant (för egen del tycker jag att det låter fult) så tror jag
>att folk förstår det.
>

Broadcast betyder väl utsändning, så det är väl inga problem.

Johan

=============================================================================
Johan Linde           |      Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |      Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.