Hello och sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-13 12:22:14

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
   Subject: Hello och sh-utils
   Date:   Mon, 13 Jan 1997 12:22:14 +0100
   ------

Hejsan.

Jag har nu skickat in sh-utils och hello. Detta trots att det inte funnits så
hemskt mycket tid att granska mina översättningar. Är det några oklarheter 
så finns översättningarna, som jag skickade in dem, på "nätet". Nämligen 
http://www.efd.lth.se/~d95to/sh-utils-1.14b.sv.po och 
http://www.efd.lth.se/~d95to/hello-1.3.9.sv.po . 

Jag är åter igen om fyra veckor.

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.