Re: libc

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-18 20:29:47

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: libc
   Date:   Sat, 18 Jan 1997 20:29:47 +0100 (MET)
   ------

> > > msgid "Alarm clock"
> > > msgstr "Alarmklocka"
> > 
> > Är det meningen att det inte skall vara någon kommentar till det
> > meddelandet? Det verkar trasigt, men det förekommer på många ställen.
> 
> Det är namnet på signalen som avses. Det finns inget ställe man kan
> se på hur det används, det är bara en sträng i sys_siglist.
> 
> Det är det som gör det så kryptiskt och svårt. Samma för
> errno-meddelanden.

Du missförstod nog min fråga lite. Visst vore det bra om det fanns
någon förklarande kommentar som hjälp till översättaren. Men den
kommentar jag avsåg var den "strukturerade kommentar" som anger vilken
fil och rad strängen är hämtad från. En sådan borde väl ha tagits med
automatiskt, tycker jag. Det var i det avseednet jag tyckte det
verkade trasigt.

> "Ogiltigt innehåll i \\{\\}"?

Bra, tycker jag.

> Den vanligaste användningen är när man gjort ett anrop till connect 
> på ett uttag som inte blockerar och senare gör det igen. Då får
> man felet att operationen pågår. Jag tycker det är motiverat med
> bestämd form i detta fall.

Det är ju fortfarande en annan operation, om än likadan. (Helt lika
behöver de ju inte vara, det kan ju vara till olika adresser.)

Men ok, det är lite av ett gränsfall, och du är översättaren den här
gången.

> > > msgid "Power failure"
> > > msgstr "Spänningsfall"
> > 
> > Jag har också ett förslag, som jag tycker är bäst: "strömavbrott".
> > "Spänningsfall" tycker jag bara man hör när spänningen faller under
> > den avsedda, men inte ner till noll, medan "strömavbrott" är ett mer
> > allmänt ord i min språkvärld.
> 
> Men det är faktiskt spänningsfall som avses, d.v.s. inte totalt
> strömavbrott. Tanken är att man får denna signal när spänningen sjunker
> och därmed hinner man stanna maskinen kontrollerat innan spänningen
> försvunnit helt.

En fråga om hur hårdvarugivaren ser ut förmodar jag. Det är ju inte
otänkbart att man känner av att det är strömavbrott på primärsidan
(heter det så med switchade nätaggregat?) och man har full spänning en
kort stund till på sekundärsidan.

Men jag får erkänna att jag inte har arbetat med maskiner som faktiskt
har utrustning för att generera den här signalen.

> Jag tycker 29/2 är mer "vardagligt" än 02-29.

Mm, kanske det. Jag blir bara alltid så misstänksam när jag ser datum
med snedstreck, och funderar på vilken konvention som använts. I det
hrä fallet framgår det ju av värdena, för all del.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.