Re: libc

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-12 21:06:24

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: libc
   Date:   Sun, 12 Jan 1997 21:06:24 +0100 (MET)
   ------

> Jag har inte hängt med riktigt i alla versioner av libc-meddelandena,
> och nu är visst första versionen inskickad. Men jag antar att det
> inte är något som hindrar att vi fortsätter att arbeta med den, och
> att vi skickar in en andra version så småningom.

Anledningen till att en version skickades in var att glibc 2.0 även
är tänkt att bli libc 6.0 för Linux. Jag tyckte det vore synd att
inte få feedback från den potentiellt stora gruppen. Veckan före jul
hette det att glibc 2.0 skulle komma ut "in a matter of days".

Nu verkar det finnas mer saker att diskutera och bestämma så det var
inte så stressigt som jag trodde. Naturligtvis kommer en ny version
att skickas in. Mycket har ju framkommit här efter den versionen.

> > #: assert/assert-perr.c:47
> > #, c-format
> > msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
> > msgstr "%s%s%s:%u: %s%sOväntat fel: %s.\n"
> 
> Inget fel i översättningen, men när jag ser det översatt kommer jag
> att tänka på att det här är en lite lustig formulering. Varför skilja
> på oväntade och väntade fel? :-)

:-) Ja säg det.

> > #: time/zic.c:837 time/zic.c:1248 time/zic.c:1268
> > #, c-format
> > msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
> > msgstr "%s: panik: ogiltigt l_value %d\n"
> 
> Det här är väl rätt internt förmodar jag, men borde man inte översätta
> "l_value"? Med "vänsterled" t.ex.

l_value är ett variablenamn i en struct. Felmeddelandet är av typen
/* "cannot happen" */ enligt källkoden.

> 
> > #: inet/rcmd.c:362
> > msgid ".rhosts writeable by other than owner"
> > msgstr ".rhosts kan skrivas av andra än ägaren"
> 
> Det där tycker jag nästan låter som att någon annan kan vara
> författaren om man vill. ".rhosts är skrivbar för andra än ägaren"
> skulle nog leda i varje fall mig på mer rätt spår.

OK.

> 
> > #. TRANS The requested socket address is already in use. @xref{Socket Addresses}.
> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:354
> > msgid "Address already in use"
> > msgstr "Adressen används redan"
> 
> Eller kanske enklare: "Adressen upptagen"

Kortare och bättre. Tack!

> 
> > msgid "Alarm clock"
> > msgstr "Alarmklocka"
> 
> Är det meningen att det inte skall vara någon kommentar till det
> meddelandet? Det verkar trasigt, men det förekommer på många ställen.

Det är namnet på signalen som avses. Det finns inget ställe man kan
se på hur det används, det är bara en sträng i sys_siglist.

Det är det som gör det så kryptiskt och svårt. Samma för
errno-meddelanden.

> 
> > #: sunrpc/pmap_rmt.c:337
> > msgid "Broadcast select problem"
> > msgstr "Problem med \"select\" i utsändning"
> 
> Den översättningen hade inte fått mig att associera till
> "RPC-broadcast", som orginalet hade gjort. Däremot förstår jag inte
> riktigt vad det betyder, så jag har inget bra förslag på
> översättning. När får man det här felet?

Det är när en RPC-server gör en utsändning (broadcast) och sedan inväntar
svar. När han ska samla in svaren så gör han en select med en timeout.
Det är när denna select går fel man får detta felmeddelande.

> > #: sunrpc/pmap_rmt.c:255
> > msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
> > msgstr "Kan inte skapa uttag (socket) för utsändnings-rpc"
> 
> Har du någon speciell tanke bakom att kalla "broadcast" för
> "utsändning"? För mig säger inte "utsändning" att det går till alla,
> men det här är andra gången, och det återkommer, så jag antar att det
> inte är en slump.

Inte annat än att jag översatt broadcast med utsändning. Finns det
bättre förslag? Utspridning funderade jag ett tag på men förkastade
det.

> > #: catgets/gencat.c:169 db/makedb.c:120 locale/programs/locale.c:187
> > #: locale/programs/localedef.c:177
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
> > "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
> > "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
> > msgstr ""
> > "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
> 
> Eftersom vi ändå förutsätter Latin-1 i meddelandena, kanske vi kan
> kosta på oss att utnyttja en riktig copyright-symbol "©" (oktalt
> 0251).

Den synpunkten har varit uppe tidigare och tar har faktiskt en ©.
Slarv av mig. Något vi ska sätta in ordlistan kanske?

> > msgid "Hangup"
> > msgstr "Lägg på"
> 
> Det låter som en uppmaning, men det är väl händelsen "påläggning" som
> avses?

Mja, det är signalen SIGHUP. "Påläggning" är en bättre översättning.

> > msgid "Interrupt"
> > msgstr "Avbrutet"
> 
> Om det här avser den händelse som orsakar en signal, så kanske
> "avbrott" är en bättre översättning.

OK.


> > #: posix/regex.c:950
> > msgid "Invalid content of \\{\\}"
> > msgstr "Ogiltig användning av \\{\\}"
> 
> "användning" är ju inte precis en direktöversättning av "content".
> Det engelska meddelandet är ju lite precisare, den svenska skulle
> kunna betyda att krullarna stod på fel plats t.ex.

"Ogiltigt innehåll i \\{\\}"?

> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:690
> > msgid "Invalid exchange"
> > msgstr "Ogiltig växel"
> 
> Vad är det för "växel" det talas om? Någon som vet?

Det är ett errno-meddelande EBADE som jag inte stått på. Någon?

> 
> > #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
> > #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
> > msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
> > msgstr "Ogiltig eller inte komplett flerbyte eller brett tecken"
> 
> "flerbyte-" blir väl bättre?
> 
> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:794
> > msgid "Is a named type file"
> > msgstr "Är en namngiven filtyp"
> 
> Vad är det här för meddelande egentligen?

EISNAM från errno. Jag tror den och EBADE finns på Solaris.
Ska kolla det i morgon.

> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
> > msgid "Link number out of range"
> > msgstr "Länktal utanför giltigt område"
> 
> Vad är ett link number/länktal?

Antal hårda länkar som en fil har.

> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
> > msgid "No data available"
> > msgstr "Data otillgängligt"
> 
> Vad är sammanhanget? Jag tycker att det engelska meddelandet låter
> som att det inte finns några data, medan det svenska låter som att det
> finns men man inte får titta på dem.

Återigen ett errno-meddelande. Men här vet jag lite om hur det
används. Om man läser band så får man detta om det är ett checksummefel
eller om nästa segement är felaktigt. Läser man en cdrom så får man
det om också om checksumman inte stämmer. Vissa Unix-varianter använder
EINVAL istället. Så det finns data, men det är otillgängligt.

> Jag ser att det var "inget data" från början, och du fick anmärkning
> på att "data" var plural. Men varför inte bara "Inga data
> tillgängliga"? Singular/plural-problemet slipper du väl inte ändå.
> Du behandlar det som ett mängdord, men om det faktiskt vore plural
> skulle det ju varit "otillgängliga".

OK, det låter bra.

> 
> > #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
> > #. TRANS mode selected.
> > #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:294
> > msgid "Operation already in progress"
> > msgstr "Operationen pågår redan"
> 
> "operationen" låter som att det rör sig om en viss operation. Jag vet
> inte riktigt när det här händer, men jag skulle tro att det är en
> annan operation än den man försökte göra som är i vägen. Och då
> passar inte bestämd form.

Den vanligaste användningen är när man gjort ett anrop till connect 
på ett uttag som inte blockerar och senare gör det igen. Då får
man felet att operationen pågår. Jag tycker det är motiverat med
bestämd form i detta fall.

> > msgid "Power failure"
> > msgstr "Spänningsfall"
> 
> Jag har också ett förslag, som jag tycker är bäst: "strömavbrott".
> "Spänningsfall" tycker jag bara man hör när spänningen faller under
> den avsedda, men inte ner till noll, medan "strömavbrott" är ett mer
> allmänt ord i min språkvärld.

Men det är faktiskt spänningsfall som avses, d.v.s. inte totalt
strömavbrott. Tanken är att man får denna signal när spänningen sjunker
och därmed hinner man stanna maskinen kontrollerat innan spänningen
försvunnit helt.


> > msgid "Profiling timer expired"
> > msgstr "Profileringstiden tog slut"
> 
> Är inte det här namnet på signalen som man får när
> "profileringsklockan ringde" snarare än att någon tid för profilering
> tog slut?

Sant.

> 
> > msgid "Quit"
> > msgstr "Sluta"
> 
> Som tidigare tycker jag att signaler är händelser, och det här är väl
> signalen SIGQUIT antar jag. Någon riktigt bra översättning kommer jag
> inte på, men "avslutning" kanske?

OK.

> 
> David föreslog att vi skulle samordna våra översättningar med de
> Sunsoft gör för Solaris i sådana här fall med precis teknisk betydelse
> på orden. Det tycker jag låter som ett utmärkt förslag. Är det någon
> som har tillgång till dessa översättningar? Vad heter i så fall de
> olika signalerna?

Jag ska skaffa Solaris-översättningarna.

> > #: sunrpc/clnt_perr.c:183
> > msgid "RPC: Program/version mismatch"
> > msgstr "RPC: Program/version-inkompabilitet"
> 
> Om det ordet nu alls finns på svenska, så heter det väl
> "inkompaTIbilitet", eller hur?

Kompatibilitet finns i alla fall :-)

> > #: catgets/gencat.c:224 db/makedb.c:227 locale/programs/locale.c:257
> > #: locale/programs/localedef.c:408
> > msgid "Report bugs to <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
> > msgstr "Rapportera fel till <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
> 
> Och kanske "Anmärkningar på översättningen kan skickas till
> <sv@li.org>." om det nu passar med ett flerradigt meddelande i
> sammanhanget.

OK. Går bra, för detts skrivs ut när man gör --help.

> > #: locale/programs/localedef.c:393
> > #, c-format
> > "            locale files : %s\n"
> > "           meddelandekataloger: %s\n"
> 
> Det är väl inte bara meddelandekatalogerna som pekas ut, utan alla
> lokalfiler, alltså även t.ex. sorteringsordningar?

Sant. Byter till lokalfiler.

> > #: sunrpc/svc_simple.c:64
> > #, c-format
> > msgid "can't reassign procedure number %d\n"
> > msgstr "kan inte återtilldela procedurnummer %d\n"
> 
> Är det rätt med "återtilldela" istället för "omtilldela/ändra"?

Ändra är det rätta. Det finns ett speciellt nummer som markerar ingen
procedur alls. Det är detta nummer man försöker tilldela till en
procedur.

> > msgid "duplicate set definition"
> > msgstr "duplicerad definition av uppsättning"
> 
> Det är inte fråga om "mängd" istället för "uppsättning"?

Det handlar om meddelandekataloger. En uppsättning meddelanden har jag
tolkat det som. En mängd meddelanden är iofs lika rätt.

> > #: catgets/gencat.c:351 catgets/gencat.c:428
> > msgid "illegal set number"
> > msgstr "otillåtet tal för uppsättning"
> 
> Uppsättning eller mängd igen?

Se ovan.

> > #: locale/programs/ld-collate.c:1412
> > msgid "line after ellipsis must contain character definition"
> > msgstr "rad efter ... måste innehålla teckendefinition"
> 
> Heter inte "ellipsis" något på svenska?

Ellips förstås, men jag är inte säker på att det används i betydelsen ...

> > #: locale/programs/ld-time.c:337
> > #, c-format
> > msgid "missing era name in string %d in `era' fieldin category `%s'"
> > msgstr "eranamn i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" saknas"
> 
> Har du påpekat det utelämnade blanktecknet i orginaltexten?

Nej. Ska göra det.

> > #: sunrpc/svc_simple.c:140
> > #, c-format
> > msgid "never registered prog %d\n"
> > msgstr "aldrig registrerat prog %d\n"
> 
> Eller kanske "registrerade aldrig"? Man måste titta i koden för att
> se vilket det är. Har du gjort det?

Man skickar en fråga och läser svar från ett program. Om programmet
inte är registrerat så får man meddelandet ovan.

> > #: locale/programs/ld-messages.c:95 locale/programs/ld-messages.c:116
> > #, c-format
> > msgid "no correct regular expression for field `%s' in category `%s': %s"
> > msgstr "felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\" i kategori \"%s\": %s"
> 
> Det kan inte betyda att reguljäruttrycket saknas också? Den engelska
> texten skulle kunna betyda det, men det kanske aldrig kan vara det i
> praktiken?

Nej, eftersom man också skriver ut felet man får då man försöker
kompilera det reguljäa uttrycket.

> > #: inet/rcmd.c:171
> > #, c-format
> > msgid "rcmd: select (setting up stderr): %m\n"
> > msgstr "rcmd: select (sätter upp standard error): %m\n"
> 
> "%m"? Skall det verkligen vara "%m"? Det finns ju inte som
> printf-kod.

Nej inte i standarden. I GNU är det en utökning som betyder 'skriv ut
textsträngen som motsvarar errno-koden'.

> > #: locale/programs/locfile.c:662
> > msgid "syntax error in collating order definition"
> > msgstr "syntaxfel i kollationssorteringsdefinition"
> 
> "kollationssortering", är inte det en tautologi?

Vet inte. Kollation betyder ju jämförelse, men inte nödvändigtvis
sortering. Osäker här faktiskt.

> > #: time/zic.c:2025
> > msgid "use of 2/29 in non leap-year"
> > msgstr "använder 29/2 i icke-skottår"
> 
> Borde det inte vara "02-29" om man skall följa standarder? Eller är
> det bättre att använda det informella "29/2" ändå, kanske?

Jag tycker 29/2 är mer "vardagligt" än 02-29.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.