Re: sh-utils, skillnader

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-12 21:16:07

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: sh-utils, skillnader
   Date:   Sun, 12 Jan 1997 21:16:07 +0100 (MET)
   ------


Några kommentarer.

> "när ett argument som specificerar tiden används, måste eventuellt argument, \n"
> "som inte är en flagga, vara formatsträngar som börjar med \"+\""

, i "används, måste" kan tas bort.

> msgid ""
> "\n"
> "Beware that many operators need to be escaped or quoted for shells.\n"
> "Comparisons are arithmetic if both ARGs are numbers, else lexicographical.\n"
> "Pattern matches return the string matched between \\( and \\) or null; if\n"
> "\\( and \\) are not used, they return the number of characters matched or "
> "0.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Var medveten om att vissa skal tolkar många operatorer, som därför måste\n"
> "markeras. Jämförelser är aritmetiska om båda ARG är siffror, annars\n"
> "lexikografiska. Mönsterträffar returnerar strängen som stämmer\n"
> "mellan \\( och \\), eller null. Om \\( och \\) inte använts, returneras \n"
> "antalet tecken som överensstämmer, eller 0.\n"

null -> tom sträng.

Sen såg jag att det i något meddelande finns %%U:

> " %%T  tid, 24-timmars (hh:mm:ss)\n"
> " %%U  veckonummer, med söndag som första dag i veckan (00-53)\n"
> " %%V  veckonummer, med måndag som första dag i veckan (00-53)\n"

Här står det 01-52 i originalet.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.