libc

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-06 17:39:41

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: libc
   Date:   Mon, 6 Jan 1997 17:39:41 +0100 (MET)
   ------

Jag har inte hängt med riktigt i alla versioner av libc-meddelandena,
och nu är visst första versionen inskickad. Men jag antar att det
inte är något som hindrar att vi fortsätter att arbeta med den, och
att vi skickar in en andra version så småningom.

Jag har gått igenom alla meddelanden nu, och även alla brev om dem som
kommit. Jag tror att jag tagit bort alla upprepningar av andras
rättelser, men skulle det vara någon duplicering så får jag be om
ursäkt för den. I några fall har jag med ytterligare kommentarer till
saker som andra kommenterat, men de är då avsikligt. Rimligen är det
uppenbart när så är fallet.

> #: assert/assert-perr.c:47
> #, c-format
> msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
> msgstr "%s%s%s:%u: %s%sOväntat fel: %s.\n"

Inget fel i översättningen, men när jag ser det översatt kommer jag
att tänka på att det här är en lite lustig formulering. Varför skilja
på oväntade och väntade fel? :-)

> #: time/zic.c:487
> #, c-format
> msgid "%s: More than one -d option specified\n"
> msgstr "%s: Flagga -d given mer än en gång\n"

Övriga meddelanden i samma stil har bestämd form på "flagga".

> #: time/zic.c:837 time/zic.c:1248 time/zic.c:1268
> #, c-format
> msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
> msgstr "%s: panik: ogiltigt l_value %d\n"

Det här är väl rätt internt förmodar jag, men borde man inte översätta
"l_value"? Med "vänsterled" t.ex.

> #: inet/rcmd.c:362
> msgid ".rhosts writeable by other than owner"
> msgstr ".rhosts kan skrivas av andra än ägaren"

Det där tycker jag nästan låter som att någon annan kan vara
författaren om man vill. ".rhosts är skrivbar för andra än ägaren"
skulle nog leda i varje fall mig på mer rätt spår.

> #. TRANS The requested socket address is already in use. @xref{Socket Addresses}.
> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:354
> msgid "Address already in use"
> msgstr "Adressen används redan"

Eller kanske enklare: "Adressen upptagen"

> msgid "Alarm clock"
> msgstr "Alarmklocka"

Är det meningen att det inte skall vara någon kommentar till det
meddelandet? Det verkar trasigt, men det förekommer på många ställen.

> #: sunrpc/pmap_rmt.c:337
> msgid "Broadcast select problem"
> msgstr "Problem med \"select\" i utsändning"

Den översättningen hade inte fått mig att associera till
"RPC-broadcast", som orginalet hade gjort. Däremot förstår jag inte
riktigt vad det betyder, så jag har inget bra förslag på
översättning. När får man det här felet?

> #: sunrpc/pmap_rmt.c:255
> msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
> msgstr "Kan inte skapa uttag (socket) för utsändnings-rpc"

Har du någon speciell tanke bakom att kalla "broadcast" för
"utsändning"? För mig säger inte "utsändning" att det går till alla,
men det här är andra gången, och det återkommer, så jag antar att det
inte är en slump.

> #: sunrpc/pmap_rmt.c:261
> msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
> msgstr "Kan inte sätta uttagsflaggan (socket) SO_BROADCAST"

Säg "socket option" inom parentes. Det är ju ordet "uttagsflagga" du
förklarar.

> #: catgets/gencat.c:169 db/makedb.c:120 locale/programs/locale.c:187
> #: locale/programs/localedef.c:177
> #, c-format
> msgid ""
> "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
> "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
> "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
> msgstr ""
> "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"

Eftersom vi ändå förutsätter Latin-1 i meddelandena, kanske vi kan
kosta på oss att utnyttja en riktig copyright-symbol "©" (oktalt
0251).

> msgid "Hangup"
> msgstr "Lägg på"

Det låter som en uppmaning, men det är väl händelsen "påläggning" som
avses?

> msgid "Interrupt"
> msgstr "Avbrutet"

Om det här avser den händelse som orsakar en signal, så kanske
"avbrott" är en bättre översättning.

> #: posix/regex.c:950
> msgid "Invalid content of \\{\\}"
> msgstr "Ogiltig användning av \\{\\}"

"användning" är ju inte precis en direktöversättning av "content".
Det engelska meddelandet är ju lite precisare, den svenska skulle
kunna betyda att krullarna stod på fel plats t.ex.

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:690
> msgid "Invalid exchange"
> msgstr "Ogiltig växel"

Vad är det för "växel" det talas om? Någon som vet?

> #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
> #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
> msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
> msgstr "Ogiltig eller inte komplett flerbyte eller brett tecken"

"flerbyte-" blir väl bättre?

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:794
> msgid "Is a named type file"
> msgstr "Är en namngiven filtyp"

Vad är det här för meddelande egentligen?

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
> msgid "Link number out of range"
> msgstr "Länktal utanför giltigt område"

Vad är ett link number/länktal?

> #: nis/ypclnt.c:659
> msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
> msgstr "NIS klient/betjänt versionsskillnad - kan inte betjäna"

Det flyter kanske lite bättre om man vänder till "versionsskillnad
klient/betjänt".

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
> msgid "No data available"
> msgstr "Data otillgängligt"

Vad är sammanhanget? Jag tycker att det engelska meddelandet låter
som att det inte finns några data, medan det svenska låter som att det
finns men man inte får titta på dem.

Jag ser att det var "inget data" från början, och du fick anmärkning
på att "data" var plural. Men varför inte bara "Inga data
tillgängliga"? Singular/plural-problemet slipper du väl inte ändå.
Du behandlar det som ett mängdord, men om det faktiskt vore plural
skulle det ju varit "otillgängliga".

> #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
> #. TRANS mode selected.
> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:294
> msgid "Operation already in progress"
> msgstr "Operationen pågår redan"

"operationen" låter som att det rör sig om en viss operation. Jag vet
inte riktigt när det här händer, men jag skulle tro att det är en
annan operation än den man försökte göra som är i vägen. Och då
passar inte bestämd form.

> msgid "Power failure"
> msgstr "Spänningsfall"

Jag har också ett förslag, som jag tycker är bäst: "strömavbrott".
"Spänningsfall" tycker jag bara man hör när spänningen faller under
den avsedda, men inte ner till noll, medan "strömavbrott" är ett mer
allmänt ord i min språkvärld.

> msgid "Profiling timer expired"
> msgstr "Profileringstiden tog slut"

Är inte det här namnet på signalen som man får när
"profileringsklockan ringde" snarare än att någon tid för profilering
tog slut?

> msgid "Quit"
> msgstr "Sluta"

Som tidigare tycker jag att signaler är händelser, och det här är väl
signalen SIGQUIT antar jag. Någon riktigt bra översättning kommer jag
inte på, men "avslutning" kanske?

David föreslog att vi skulle samordna våra översättningar med de
Sunsoft gör för Solaris i sådana här fall med precis teknisk betydelse
på orden. Det tycker jag låter som ett utmärkt förslag. Är det någon
som har tillgång till dessa översättningar? Vad heter i så fall de
olika signalerna?

> #. TRANS ???
> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:507
> msgid "RPC struct is bad"
> msgstr "RPC struktur dålig"

Om det här skall läsas med ett underförstått kolon efter "RPC" som du
skrev i ett annat brev, borde väl ordföljden bytas.

> #: sunrpc/clnt_perr.c:183
> msgid "RPC: Program/version mismatch"
> msgstr "RPC: Program/version-inkompabilitet"

Om det ordet nu alls finns på svenska, så heter det väl
"inkompaTIbilitet", eller hur?

> #: catgets/gencat.c:224 db/makedb.c:227 locale/programs/locale.c:257
> #: locale/programs/localedef.c:408
> msgid "Report bugs to <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
> msgstr "Rapportera fel till <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"

Och kanske "Anmärkningar på översättningen kan skickas till
<sv@li.org>." om det nu passar med ett flerradigt meddelande i
sammanhanget.

> #: resolv/herror.c:117
> msgid "Resolver internal error"
> msgstr "Internt fel i namnlösare"

Här skulle man kanske ha med "resolver" inom parentes, på samma sätt
som "socket"?

> #. TRANS Stale NFS file handle. This indicates an internal confusion in the NFS
> #. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
> #. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
> #. TRANS the NFS file system on the local host.
> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:494
> msgid "Stale NFS file handle"
> msgstr "Förlegad NFS-filhandtag"

förlegaT

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
> msgid "Timer expired"
> msgstr "Tidtagning avslutad"

Samma anmärkning som för profileringsklockan ovan.

> #: posix/regex.c:945
> msgid "Trailing backslash"
> msgstr "Felplacerat omvänt snedstreck"

"avslutande" istället för "felplacerat" kanske?

> #: resolv/herror.c:76
> msgid "Unknown server error"
> msgstr "Okänt fel hos tjänsteställe"

"tjänsteställe"? Varför inte "betjänt" som i övrigt?

> #: locale/programs/localedef.c:393
> #, c-format
> "            locale files : %s\n"
> "           meddelandekataloger: %s\n"

Det är väl inte bara meddelandekatalogerna som pekas ut, utan alla
lokalfiler, alltså även t.ex. sorteringsordningar?

> #: nis/ypclnt.c:154
> msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Resource allocation failure\n"
> msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Allokeringsfel för resurs\n"

"resursallokeringsfel" tycker jag blir mer rätt, om än rätt långt.

***HERE***

> #: inet/rcmd.c:360
> msgid "bad .rhosts owner"
> msgstr "dålig .rhosts-ägare"

Möjligen bättre att skriva isär "dålig ägare av .rhosts" i det här
fallet. 

> #: sunrpc/svc_simple.c:64
> #, c-format
> msgid "can't reassign procedure number %d\n"
> msgstr "kan inte återtilldela procedurnummer %d\n"

Är det rätt med "återtilldela" istället för "omtilldela/ändra"?

> #: locale/programs/charmap.c:76
> #, c-format
> msgid "character map file `%s' not found"
> msgstr "teckenuppsättningsfil \"%s\" inte funnen"

"finns inte" som du använde tidigare kändes bättre.

> #: sunrpc/clnt_raw.c:106
> msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
> msgstr "clnt_raw.c - Fatalt fel vid serialisation."

Jag skulle sagt "serialisering", men om det är mer rätt vet jag inte.

> #: locale/programs/ld-time.c:154
> #, c-format
> msgid ""
> "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not '+' nor "
> "'-'"
> msgstr ""
> "riktningsflagga i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" är inte \"+\" "
> "eller \"-\""

"varken - eller" kanske passar bättre här på svenska.

> #: catgets/gencat.c:378
> msgid "duplicate set definition"
> msgstr "duplicerad definition av uppsättning"

Det är inte fråga om "mängd" istället för "uppsättning"?

> #: sunrpc/svc_udp.c:348
> msgid "enablecache: cache already enabled"
> msgstr "enablecache: cache redan påslagen"

Jag undrar också precis som Johan L. om det finns någon översättning
på cache, men har heller inget bra förslag.

> #: locale/programs/ld-collate.c:1149
> msgid "error while inserting collation element into hash table"
> msgstr "fel vid insättning av kollationselement i hashtabellen"

Och hur översätter man "hashtabell"? Finns det någon rekommenderad
terminologi?

> #: locale/programs/ld-collate.c:1161
> msgid "error while inserting to hash table"
> msgstr "fel vis insättning till hashtabellen"

vis -> vid
till -> i

> #: locale/programs/ld-monetary.c:154 locale/programs/ld-numeric.c:95
> #, c-format
> msgid "field `%s' in category `%s' not defined"
> msgstr "fält \"%s\" i kategori \"%s\" inte definierad"

definieraT (fältet, inte kategorin)

> #: locale/programs/ld-messages.c:81 locale/programs/ld-messages.c:102
> #, c-format
> msgid "field `%s' in category `%s' undefined"
> msgstr "fält \"%s\" i kategori \"%s\" odefinierad"

odefinieraT

> #: locale/programs/linereader.c:214
> msgid "garbage at end of digit"
> msgstr "skräp i slutet av nummer"

Siffra, inte nummer, väl?

> #: locale/programs/charset.c:101
> msgid "illegal names for character range"
> msgstr "otillåtna namn för teckenomfång"

Blir det inte bättre med "teckenintervall"?

> #: catgets/gencat.c:351 catgets/gencat.c:428
> msgid "illegal set number"
> msgstr "otillåtet tal för uppsättning"

Uppsättning eller mängd igen?

> #: locale/programs/ld-ctype.c:807
> #, c-format
> msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
> msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenklasser tillåtet"

Kanske "tillåtna"? Det blir en lite annan infallsvinkel, men på en
högre nivå blir ju betydelsen densamma.

> #: time/zic.c:1021
> msgid "invalid GMT offset"
> msgstr "ogiltigt tilläggsvärde till GMT"

Det låter nästan som att det är GMT som har ett tillägg, inte som det
är något som har ett tillägg till GMT. Låter det annorlunda med
"ogiltigt GMT-tillägg", eller är det bara jag som inbillar mig det?

> #: locale/programs/ld-collate.c:1412
> msgid "line after ellipsis must contain character definition"
> msgstr "rad efter ... måste innehålla teckendefinition"

Heter inte "ellipsis" något på svenska?

> #: time/zic.c:794
> msgid "line too long"
> msgstr "rad för lång"

"för lång rad"?

> #: locale/programs/ld-time.c:337
> #, c-format
> msgid "missing era name in string %d in `era' fieldin category `%s'"
> msgstr "eranamn i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" saknas"

Har du påpekat det utelämnade blanktecknet i orginaltexten?

> #: sunrpc/svc_simple.c:140
> #, c-format
> msgid "never registered prog %d\n"
> msgstr "aldrig registrerat prog %d\n"

Eller kanske "registrerade aldrig"? Man måste titta i koden för att
se vilket det är. Har du gjort det?

> #: locale/programs/ld-messages.c:95 locale/programs/ld-messages.c:116
> #, c-format
> msgid "no correct regular expression for field `%s' in category `%s': %s"
> msgstr "felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\" i kategori \"%s\": %s"

Det kan inte betyda att reguljäruttrycket saknas också? Den engelska
texten skulle kunna betyda det, men det kanske aldrig kan vara det i
praktiken?

> #: inet/rcmd.c:171
> #, c-format
> msgid "rcmd: select (setting up stderr): %m\n"
> msgstr "rcmd: select (sätter upp standard error): %m\n"

"%m"? Skall det verkligen vara "%m"? Det finns ju inte som
printf-kod.

> #: locale/programs/locfile.c:662
> msgid "syntax error in collating order definition"
> msgstr "syntaxfel i kollationssorteringsdefinition"

"kollationssortering", är inte det en tautologi?

> #: locale/programs/locfile.c:784
> msgid "syntax error in monetary locale definition"
> msgstr "syntaxfel i definition av monetärlokal"

Blir det inte bättre om man skriver isär "monetär lokal"?

> #: locale/programs/charset.c:119
> msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
> msgstr "övre gräns i område är inte mindre än undre gräns"

"intervall" vore kanske tydligare än "område"?

> #: time/zic.c:2025
> msgid "use of 2/29 in non leap-year"
> msgstr "använder 29/2 i icke-skottår"

Borde det inte vara "02-29" om man skall följa standarder? Eller är
det bättre att använda det informella "29/2" ändå, kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.