fileutils 3.13j

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-07 23:47:17

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: fileutils 3.13j
   Date:   Tue, 7 Jan 1997 23:47:17 +0100
   ------

Endast ett par synpunkter.

msgid ""
"\n"
"Report bugs to fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu"
msgstr "\nRapportera fel till fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu"

Lägg till
"Rapportera synpukter på översättningen till sv@li.org"#: src/mkdir.c:61
msgid ""
" -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not rwxrwxrwx - "
"umask\n"
msgstr ""
" -m, --mode=RTGHT sätt rättigheter (enligt chmod), inte rwxrwxrwx - umask\n"

Jag tycker du kan kosta på dig att skriva ut RÄTTIGHET, även om det är lite
långt. RTGHT är en lite väl hemvävd förkortning.


=============================================================================
Johan Linde           |       Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |       Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.